Wpływ rozwoju technologii internetowej na przestrzeń życia społecznego. Przestrzeń rzeczywista vs cyberprzestrzeń

Author: Ewelina Dziwak
Institution: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Year of publication: 2017
Source: Show
Pages: 11-23
DOI Address: -
PDF: kim/2017_2/kim2017202.pdf

The impact of the development of Internet technology on the social life. Real space vs Cyberspace
This article touches the subject of the Internet as a medium based on contrasts and reproducting oppositions. Dualisms are shown in terms of social space, communication, interpersonal relationships and identity. The two worlds are put in contrast: the real world and the virtual one, and the issues and the relations between them are pointed out. The article also describes the impact of Internet technology on communication. It types for the traditional communication and the Internet communication and points to the fundamental aspect of differentiating between them from the way the message is communicated. The paper also highlights the issue of interpersonal relations and the transformations they have undergone after the spread of the Internet. Relationships are classified as offline and online. Both types are described, and the way they are intertwined in social life. Both positive and negative characteristics of online relationships are indicated. The last issue addressed in the article is the identity gap. It is shown from the real and virtual world perspective.

REFERENCES:

 • Bargh A.J., McKenna A.Y.K., Internet a życie społeczne, [w:] Internet a psychologia. Możliwości i zagrożenia, red. W.J. Paluchowski, Warszawa 2009.
 • Ben Ze’ev A., Miłość w sieci. Internet i emocje, tłum. A. Ziemborska, Poznań 2005.
 • Dziedzic B., Kultura społeczności sieciowej, [w:] Media i edukacja w dobie integracji, red. W. Strykowski, Poznań 2002.
 • Fiut I.S., Skutki konwergencji mediów tradycyjnych do Internetu, [w:] Media @ Internet. Szkice filozoficzno-medioznawcze z lat 2000–2006, red. I.S. Fiut, Kraków 2006.
 • Fiske J., Wprowadzenie do badań nad komunikowaniem, Wrocław 2003.
 • Gałdowa A., Tożsamość człowieka, Kraków 2000.
 • Kacprzak K., Leppert R., Związki miłosne w sieci. Poszukiwanie partnera życiowego na portalach randkowych, Kraków 2013.
 • Melchior M., Społeczna tożsamość jednostki. W świetle wywiadów z Polakami pochodzenia żydowskiego urodzonymi w latach 1944–1955, Warszawa 1990.
 • Melosik Z., Kultura popularna i tożsamość młodzieży. W niewoli władzy i wolności, Kraków 2013.
 • Michalczyk T., Teoretyczne aspekty stanowienia (tworzenia) rzeczywistości społecznej, [w:] Kultura – media – społeczeństwo. Symbiotyczne związki, red. Z. Pucek, J. Bierówka, Kraków 2013.
 • Ostrowska A., Nowe media. Przykład Polski, [w:] Media a wyzwania XXI wieku, red. M. Bonikowska, Warszawa 2009.
 • Shakespeare W., Hamlet, tłum. J. Paszkowski, Warszawa 1973.
 • Szpunar M., Kultura cyfrowego narcyzmu, Kraków 2016.
 • Szpunar M., Przestrzeń Internetu – nowy wymiar przestrzeni społecznej, [w:] Od robotnika do internauty. W kierunku społeczeństwa informacyjnego, red. A. Siwik, L. Haber, Kraków 2008.
 • Szpunar M., Społeczna przestrzeń Internetu. Internet jako medium komunikacji społecznej, [w:] Media – Komunikacja – Zdrowie: Wyzwania – Szanse – Zagrożenia, red. B. Aouil, W. Maliszewski, Toruń 2008.
 • Szczepańska K., Zastosowanie Internetu w marketingu jako przykład wykorzystywania zasobów sieci w zarządzaniu przedsiębiorstwem, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej” 2000, nr 7.
 • Tadusiewicz R., Wartości w cyberprzestrzeni, [w:] Wartości podstawowe w kontekstach współczesnych, red. M. Uliński, Kraków 2010.
 • Whitty T.M., Carr N.A., Wszystko o romansie w sieci. Psychologia związków internetowych, tłum. T. Kościuczuk, 2009.

relationships communication contrast internet identity

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart