Kształcenie w formule e-learningowej w szkolnictwie wyższym

Author: Aleksandra Piskorowska
Institution: Katolicki Uniwersytet Lubelski
Year of publication: 2017
Source: Show
Pages: 24-34
DOI Address: -
PDF: kim/2017_2/kim2017203.pdf

E-learning formula in higher education
In the first part of the article, e-learning definitions were characterized, and a short historical outline of e-learning in Poland was also presented. The following sections show the forms that are used in e-learning teaching. The disadvantages and advantages of teaching in the e-learning formula were further illustrated. Author presented the research on students’ opinions in e-learning education. At the end of the article, the aspect of implementing an e-learning form for traditional teaching has been discussed as an effective method of acquiring knowledge.

REFERENCES:

 • Chrabąszcz K., Wykorzystanie e-learningu w procesie kształcenia studentów, „Zeszyty Naukowe MSE w Tarnowie” 2011, nr 1(17), http://zn.mwse.edu.pl/karolina-chrabaszcz-wykorzystanie-e-learningu-w-procesie-ksztalcenia-studentow/.
 • Clarke A., E-learning – nauka na odległość, Warszawa 2007.
 • Czarkowski J.J., E-learning dla dorosłych, Warszawa 2012.
 • Hyla M., Przewodnik po e-learningu, Kraków 2005.
 • Krawczuk A., Blended Learning jako efektywna metoda nauczania z doświadczeń centrum nauczycieli w Białymstoku, [w:] E-learning – nowe aspekty, Materiały z II ogólnopolskiej konferencji, Warszawa 2011.
 • Kuruliszwili S., E-learning w kształceniu służb społecznych, Wydanie I, Koordynacja na rzecz aktywnej integracji, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, współfi nansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Warszawa.
 • Kuźmicz K., E-learning – kultura studiowania w przestrzeni sieci, Sopot 2015.
 • Plebańska M., Tajniki edukacji na odległość, Warszawa 2011.
 • Siemińska-Łasko A., Interakcje w e- learningu, [w:] Nowe technologie w kształceniu na odległość, Materiały konferencyjne. II Krajowa Konferencja Naukowa, Koszalin–Osieki 2006.
 • Stecyk A., Charakterystyka systemów e-learning w globalnym systemie informacyjnym, [w:] Edukacja w społeczeństwie ryzyka, red. M. Gwoździcka-Piotrowska, A. Zduniak, Poznań 2006.
 • Szablowski S., E-learning dla nauczycieli, Rzeszów 2009.
 • Zieliński Z., E-learning w edukacji. Jak stworzyć multimedialną, w pełni interaktywną sieć dydaktyczną, Gliwice 2012.

Internet sources:

acquiring knowledge e-learning higher education

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart