Kompetencje i problemy nauczyciela w zakresie nauczania edukacji medialnej

Author: Renata Matusiak
Institution: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Year of publication: 2017
Source: Show
Pages: 52-63
DOI Address: -
PDF: kim/2017_2/kim2017205.pdf

Teacher competences and competences in teaching media education
Media education is a relatively new field of knowledge in Poland. Continuous research into the meaning and role of media education is ongoing. The media has a great impact on society, as well as its youngest members: children and adolescents. In particular, the didactic and educational process of which they are participants. In order to clarify how media education should be implemented, the importance of media education for the didactic process has been taken into account in this paper, taking into account the role of the educational environment as a family and discussing the competences and problems of teachers implementing media education in school settings. One of the main elements was discussing the difficulties encountered in the work of a teacher who often did not have the necessary academic or didactic preparation to carry out media education in a variety of subjects. As a result, the quality and level of competency acquired by students is much lower than in countries such as Finland or the United Kingdom, where examples of good practice in developing skills not only of pupils but also of educators.

REFERENCES:

 • Bogaj A., Kwiatkowski S., Szymański M., System edukacji w Polsce, Warszawa 1997.
 • Budzień H., Media jako składnik procesu dydaktyczno-wychowawczego, [w:] Media jako wyzwanie wychowawcze, red. J. Plisa, A. Mamcarz, Radom 2010.
 • Budzień H., Skuteczność nauczania-uczenia się w aspekcie czynności zawodowych nauczyciela, Radom 2000, s. 3–10.
 • Dusza B., Edukacja medialna – zaniedbany obszar w domu i szkole, [w:] Nowe media w edukacji, red. T. Lewowicki, B. Siemieniecki, Toruń 2012.
 • Gajda J., Media w edukacji, Kraków 2003.
 • Kopeć E., Media a wychowanie współczesnej młodzieży, [w:] Współczesne konteksty edukacji medialnej, patriotycznej i społecznej, red. K. Sigda, K. Kozioł, R. Matusiak, Lublin 2017.
 • Kozieł R., Rodzice wobec edukacji medialnej, [w:] Media w edukacji. Szanse i zagrożenia, red. T. Lewowicki, B. Siemieniecki, Toruń 2008.
 • Matusiak R., Gutka J., Przemoc rówieśnicza w rodzinie, szkole i mediach w kontekście wyzwań edukacji medialnej, [w:] Współczesne konteksty edukacji medialnej, patriotycznej i społecznej, red. K. Sigda, K. Kozioł, R. Matusiak, Lublin 2017.
 • Strykowski W., Kształcenie wspomagane mediami a edukacja medialna, [w:] Współczesna technologia informacyjna i edukacja medialna, red. T. Lewowicki, B. Siemieniecki, Toruń 2004.
 • Siemieniecki B., Edukacja medialna u progu XXI wieku, [w:] Edukacja medialna, red. J. Gajda, S. Juszczyk, B. Siemieniecki, K. Wenta, Toruń 2003.
 • Siemieniecki B., Pedagogika medialna – następcą edukacji medialnej?, [w:] Edukacja medialna. Nadzieje i rozczarowania, red. M. Sokołowski, Warszawa 2010.
 • Strelau J., Osobowość jako zespół cech, [w:] Psychologia. Podręcznik akademicki. Psychologia ogólna, red. J. Strelau, Gdańsk 2006.
 • Strykowski W., Kąkolewicz M., Ubermanowicz S., Kompetencje nauczycieli edukacji medialnej, „Neodidagmata” 2008, nr 29/30.
 • Strykowski W., Kompetencje współczesnego nauczyciela, „Neodidagmata” 2005, nr 27/28.
 • Strykowski W., Pedagogika i edukacja medialna w społeczeństwie informacyjnym, [w:] Edukacja medialna w społeczeństwie informacyjnym, red. S. Juszczyk, Toruń 2002.

teachers competences media education teacher Media Society

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart