Przykłady oprogramowania dostępnego jako usługa do wykorzystania w pracy nauczyciela i wykładowcy akademickiego

Author: Łukasz Kowalski
Institution: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Year of publication: 2017
Source: Show
Pages: 64-73
DOI Address: -
PDF: kim/2017_2/kim2017206.pdf

Examples of soft ware available as a service for teachers and lecturers
In the following article, the author provides and overview of soft ware available to be used by teachers and lecturers in their work. Also presented are external factors worth considering in choosing tools to be used in academic settings.

REFERENCES:

academic settings software teaching SaaS

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart