Kultura funeralna w cyberprzestrzeni. Co łączy wirtualne cmentarze i media społecznościowe?

Author: Barbara Cyrek
Institution: Uniwersytet Jagielloński
Year of publication: 2017
Source: Show
Pages: 92-100
DOI Address: -
PDF: kim/2017_2/kim2017208.pdf

Funerary culture in cyberspace. What virtual cemeteries and social media have in common?
The development of intermedia has moved various cultural acts into cyberspace. In the digital world, flattened by the screens of electronic devices, previously known phenomena take a new form, which is forced by the limitations of the medium. Virtual cemeteries are online memorial sites, where users can communicate with each other and present their deceased loved ones, and also create e-tombstones of famous people. Digital cemeteries allow the individualization at the reception. In the article analogies between e-cemeteries and social networking sites are presented. Simultaneously, given the immense popularity of the latter, this work is an attempt to answer the question of whether virtual cemeteries draw from the experience of social media.

REFERENCES:

  • Gajewska M., Semantyka i estetyka Pola Pamięci, „Estetyka i Krytyka” 2012, nr 5.
  • Geraga M., Przepraszam, którędy na e-cmentarz?, „Zeszyty Naukowe Collegium Balticum” 2015, nr 9.
  • Gierwazik M., Martyniak K., (Nie)Prawdziwi żałobnicy. Wirtualne cmentarze, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego” 2011, nr 656.
  • Hajdukiewicz-Lisowiec J., „By wspomnienia o nich poznały miliony”: o nagrobkach księży na wirtualnych cmentarzach, „Język – Szkoła – Religia” 2011, t. 6.
  • Malicki K., Wirtualne wspólnoty pamięci. Przeszłość i pamięć zbiorowa w przestrzeni Internetu, „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy” 2011, z. 22.
  • Małecki B.,Małecka M., Analiza rozwoju portali społecznościowych w Internecie, Warszawa 2008.
  • Tanaś S., Miejsce cmentarzy w turystyce kulturowej – wokół problemu badawczego, „Turystyka kulturowa” 2008, nr 2.
  • Twardoch E., Usieciowione miejsca pamięci, czyli jak symbole przeszłości stają się przestrzenią aktywności użytkowników sieci, „Przegląd Kulturoznawczy”2012, nr 2.
  • Wojtkowski J., Czy cmentarz jest już tylko pamiątką z przeszłości?: „kryzys śmierci” i chrześcijańska „ars moriendi” o znaczeniu cmentarza, „Humanistyka i Przyrodoznawstwo” 2012, nr 18.

Internet sources:

soci al networking sites virtual cemetery cemetery communication

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart