Zastosowanie nowych mediów w edukacji akademickiej

Author: Katarzyna Hałas
Institution: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Year of publication: 2019
Source: Show
Pages: 9-20
DOI Address: https://doi.org/10.15804/kimwe2019101
PDF: kim/2019_1/kim2019101.pdf

Using of new media in academic education

The dynamics of social change also forces changes in education. New media play a very important role in the education process. Nowadays, didacticians are more and more willing to use didactic means served to them by the development of modern technologies. This form of conducting classes is making classes more attractive and activating students. In this article, PhD students indicate which applications and e-learning platforms use during conducting classes and describe what is important for the effectiveness of the teaching process. The article present’s research among a group of PhD students. Selected electronic aids selected by PhD students have been characterized. The author pays attention to on need to improve digital literacy among academic educators and the need to adapt academic education, which would be a response to the needs of a digital student.

References:

 • Bąk, A. (2015). Globalny świat i globalna komunikacja. Nowe media i ich współczesne funkcje. Bielsko-Biała: Akademia Technologiczno-Humansityczna.
 • Bilińska-Reformat, K., Dewalska-Opitek, A. (2015). New media implementation in the contemporary education process. W: S. Smyczek, J. Matysiewicz (red.), New media in Higher Education Market (s. 132). Katowice: Publishing House of the Univesity of Economics.
 • Gackowski, T., Brylska, K., Patera, M., i inni. (2018). Korzystanie z mediów społecznościowych jako praktyka społeczna różnych pokoleń medialnych. Warszawa: Laboratorium Badań Medioznawczych UW.
 • Levinson, P. (2010). Nowe nowe media. Kraków: Wydawnictwo WAM.
 • Pawluczuk, A., Racis, K., Olchowik, M. (2015). Media tools in university education in the perspective of Norwegian and Polish experience. W: S. Smyczek, J. Matysiewicz (red.), New media in Higher Education Market (s. 135). Katowice: Publishing House of the Univesity of Economics.
 • Pokrzycka, L. (2018). Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w szkolnictwie wyższym. Refleksje praktyczne. W: A. Konarska, A. Lewicki, P. Urbaniak (red.), Z teorii i praktyki komunikacji społecznej. Stan i rozwój badań w Polsce (s. 403). Kraków: Wydawnictwo Libron.
 • Szpunar, M. (2008). Czym są nowe media-próba konceptualizacji. Studia Medioznawcze, nr 38, s. 31–40. 20 Katarzyna Hałas
 • Wenta, K. (2016). Spożytkowanie mediów dla edukacji innowacyjnej i twórczej. W: N. Walter (red.), Zanurzeni w mediach. Konteksty edukacji medialnej (s. 32). Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Netografia

 • CBOS (2018). Korzystanie z  internetu, Pobrane z: www.cbos.pl (data dostępu: 13.01.2019).
 • Edmodo (2019). Pobrane z: www.go.edmodo.com/about (data dostępu: 13.01.2019).
 • Kotowski, Ł (2017). Warte uwagi, minimalistyczne narzędzie do pracy zespołowej. Dropbox Paper - recenzja, Pobrane z: www.spidersweb.pl (data dostępu: 14.01.2019).

new media internet academic education educational applications

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart