Sztuczna inteligencja a teorie domyślania Historia i wybrane podejścia do sztucznej inteligencji

Author: Bożena Pięta
Institution: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Year of publication: 2019
Source: Show
Pages: 113-126
DOI Address: https://doi.org/10.15804/kimwe2019110
PDF: kim/2019_1/kim2019110.pdf

Artificial intelligence and default theories

Formal logic has been an important part of development of artificial intelligence (AI) research for almost sixty years, but its role has always been controversial. In the article an overview of the role of logic in artificial intelligence has been presented. The article showed mainly two possible applications of logic in AI: as a knowledge representation formalism and method of reasoning, and as a tool in computer science. The paper analyzed each of these and also investigated both the problems as well as the perspectives for the successful application of logic.

References:

 • Antoniou, G., Williams, M.A. (1997). Nonmonotonic reasoning. Londyn: Mit Press.
 • Chraniak, E., McDermott, D. (1985). Introduction to Artificial Intelligence. Boston: Addison-Wesley Longman Publishing.
 • Jarmużek, T. (2012). Rozumowania logiczne jako przedmiot badań logicznych. Ruch Filozoficzny, nr 69 (zeszyt 1), s. 123–131.
 • Jarmużek, T. (2016). Defining cognitive logics by non-classical tableau rules. Studies in Logic, Grammar and Rhetoric, No. 48 (vol. 61), s. 151–170.
 • Dąbek, D. (2015). Podstawowe problemy klasycznej sztucznej inteligencji–problem ramy, problem uziemienia symbolu, braku ucieleśnienia i usytuowania cz. II. Prace naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, zeszyt 12, s. 109–124.
 • Ficoń, K. (2013). Sztuczna inteligencja nie tylko dla humanistów. Warszawa: Bel Studio.
 • Gelfond, M., Khal, Y. (2014). Knowledge Representation, Reasoning, and the Design of Intelligent Agents: The Answer-Set Programming Approach. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Haselager, W.F.G. (1997). Cognitive Science and Folk Psychology. Kalifornia: SAGE Publications.
 • Hanks, S., McDermott, D. (1987). Nonmonotonic logics and temporal projection. Artificial Intelligence, No. 3 (vol. 33), s. 379–412.
 • Kartha, G.N., Lifschitz, V. (1975). A Simple Formalization of Actions Using Circumscription. IJCAI, s. 1970–1975.
 • Kisielewicz, A. (2017). Sztuczna inteligencja i logika. Warszawa: PWN.
 • Kurzweil, R. (1999). The Age of Spiritual Machines. Londyn: Viking Press.
 • Makinson, D. (2008). Od logiki klasycznej do niemonotonicznej. Toruń: Wydawnictwo UMK.
 • Malinowski, J. (1999). Reguły domyślania się a logika kognitywna. Kognitywistyka i Media w Edukacji, zeszyt 2, s. 139 –153.
 • Malinowski, J. (1997). Logiki niemonotoniczne. Przegląd filozoficzny, nr 1, s. 31–53.
 • McCarthy, J. (1986). Applications of circumscription to formalizing common-sense knowledge. Artificial Intelligence, No. 1 (vol. 28), s. 89–116.
 • McCarthy, J. (1980). Circumscription-a form of non-monotonic reasoning. Artificial Intelligence, No. 1–2 (vol. 13), s. 27–39.
 • McCarthy, J. (1958). Programs with Commons Sense. Proceedings of the Symposium on Mechanisation of Thought Processes, s. 77–84.
 • McCarthy, J. (1984). Some expert systems need common sense. Annals of the New York Academy of Sciences, No. 426 (vol. 1), s. 129–137.
 • McCarthy, J., Hayes, P.J. (1969). Some Philosophical Problems from the Standpoint of Artificial Intelligence. Machine Intelligence, s. 1–51.
 • McDermott, D., Doyle, J. (1980). Non-monotonic Logic I. Artificial Intelligence, No. 1–2 (vol. 13), s. 41–72.
 • Le, J. (2019). Recurrent Neural Networks: The Powerhouse of Language Modeling. Pobrane z: https://towardsdatascience.com/recurrent-neural-networks-the-powerhouse-of-language-modeling-d45acc50444f (data dostępu: 23.01.2019).
 • Owoc, M.L. (2006). Elementy systemów ekspertowych. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu.
 • Penrose, R. (1994). Shadows of the Mind, a Search for the Missing Science of Conscioussness. USA: Oxford University Press.
 • Reiter, R. (1980). A logic for default reasoning. Artificial intelligence, No. 1–2 (vol. 13), s. 81–132.
 • Robinson, J.A. (1965). A machine-oriented logic based on resolution principle. Journal of the ACM, No. 1 (vol. 12), s. 23–41. 126 Bożena Pięta
 • Siu, E. (2009). 9 Most Innovative Chatbot Examples in 2019 from Top Brands. Pobrane z: https://www.impactbnd.com/blog/marketing-chatbot-examples (data dostępu: 6.02.2019).
 • Turing, A. (1950). Computing Machinery and Intelligence. Mind, No. 49, s. 433–460.
 • Walsh, T. (2018). To żyje! Sztuczna inteligencja. Od logicznego fortepianu po zabójcze roboty. Warszawa: PWN.
 • Weizenbaum, J. (1966). ELIZA-A computer Program For the Study of Natural Language Communication Between Man and Machine. Magazine Communications of the ACM, No. 1 (vol. 9), s. 36–45.

knowledge representation nonomonotonic logic artificial intelligence default logic default theories

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart