Beata Trzop, Typy kultury popularnej na łamach czasopismkobiecych, Ofi cyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2005, ss. 211.

Author: Marcin Płoski
Institution: Uniwersytet Wrocławski
Year of publication: 2019
Source: Show
Pages: 129-136
DOI Address: https://doi.org/10.15804/kimwe2019111
PDF: kim/2019_1/kim2019111.pdf

References:

  • Surmaczyński, M. (2010). Podstawowe problemy metodologiczne nauk społeczno-politycznych. Wrocław.
  • Surmaczyński, M. (2002). Warsztaty metodologiczne doktorantów socjologii. Wrocław.
  • Tokarski, J. (1980). Słownik wyrazów obcych. Warszawa.

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart