Media education, advertisements and conscious prevention – preventing difficult situations and suicides in a younger age group

Author: Marlena Stradomska
Institution: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Year of publication: 2018
Source: Show
Pages: 22-33
DOI Address: https://doi.org/10.15804/kimwe2018202
PDF: kim/2018_2/kim2018202.pdf

Edukacja medialna, reklama, a świadoma profilaktyka – zapobieganie sytuacjom trudnym i samobójstwom w młodszej grupie wiekowej
Niniejszy artykuł stanowi konkluzję rozważań dotyczących edukacji medialnej w perspektywie przeciwdziałania sytuacjom trudnym. W ostatnim czasie jest to tematyka bardzo istotna. Wiele osób nie ma świadomości na temat zagrożeń, które są związane z używaniem substancji niebezpiecznych, jakimi są narkotyki czy dopalacze. Użytkownicy nie znają składu substancji oraz produktów, które często spożywają np. okazjonalnie na imprezach. Często dochodzi do tego, że tracą oni zdrowie bądź życie na skutek przyjmowania substancji nieznanego pochodzenia. Częstym zjawiskiem jest to, że sytuacja trudna może skończyć się dla jednostki tragiczne. Brak możliwości poradzenia sobie z otaczającymi problemami często determinuje to, że osoba próbuje popełnić samobójstwo. Warto zaznaczyć, że samobójstwo jest zjawiskiem wieloaspektowym, gdyż nie ma jednej przyczyny, która warunkuje doprowadzenie do takiego stanu rzeczy. Artykuł ma wymiar teoretyczno-praktyczny, związany ze zwiększaniem świadomości na temat zagrożeń współczesnego świata.

References:

 • Bąbik A., Olejniczak D., Uwarunkowania i profilaktyka samobójstw wśród dzieci i młodzieży w Polsce, „Dziecko krzywdzone. Teoria, badania, praktyka” 2014, no. 13(2).
 • Gmitrowicz A., Uwarunkowania zachowań samobójczych młodzieży. „Suicydolo­gia” 2005, t. 1.
 • Gmitrowicz A., Młodożeniec A., Makara-Studzińska M., Ryzyko samobójstwa u młodzieży, Warszawa 2015.
 • Hołyst B., Model motywacji zachowań samobójczych, „Suicydologia” 2008, t. 4.
 • Hołyst B., Suicydologia, Warszawa 2012.
 • Hołyst B., Wiktymologia, Warszawa 1997.
 • Hołyst B., Staniaszek, M., Binczycka-Anholcer M. (ed.) Samobójstwo, Warszawa 2002.
 • Jarosz M., Samobójstwa. Dlaczego teraz?, Warszawa 2013.
 • Kall J., Reklama, Warszawa 1998.
 • Kuśmierski S., Reklama jest sztuką, Warszawa 2000.
 • Maison D., Maliszewski N., Co to jest reklama społeczna, [in:] Maison D., Wasi­lewski P. (ed.), Propaganda dobrych serc, czyli rzecz o reklamie społecznej, Kraków 2002.
 • Nowacki R., Reklama: podręcznik, Warszawa 2005.
 • Rocznik Demograficzny, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2015.
 • Ziemiński I., Samobójstwo jako zabójstwo, [in:] Rosa K., Czabański A. (ed.), Per­cepcja zachowań samobójczych między opiniami a doświadczeniami, Kra­ków 2014.

Internet sources:

edukacja medialna samobójstwo profilaktyka reklama dzieci

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart