Social networks as a tool of public relations in the information society

Author: Tomasz Słapczyński
Institution: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Year of publication: 2018
Source: Show
Pages: 123-133
DOI Address: https://doi.org/10.15804/kimwe2018210
PDF: kim/2018_2/kim2018210.pdf

Serwisy społecznościowe jako narzędzia promocji w społeczeństwie informacyjnym
Celem artykułu jest zapoznanie z rozwojem Internetu jako narzędzia komunikacji i promocji oraz public relations we współczesnym społeczeństwie globalnym. Udział kanałów elektronicznych w komunikacji interpersonalnej stale rośnie, stając się dominującym sposobem komunikacji medialnej na świecie. Nie oznacza to, że będzie to jedyny sposób komunikacji, ale należy zauważyć, że będzie on dominujący. W artykule podjęto próbę przybliżenia kwestii rozwoju nowych mediów pod względem statystycznym i ilościowym, ale także ze względu na demografię i lokalizację geograficzną użytkowników. Pokazano struktury i możliwości oraz potencjalne sposoby rozwoju mediów w przyszłości. Statystyki pochodzą z centrów badawczych głównie ze Stanów Zjednoczonych Ameryki. Analiza obejmuje ogólne zagadnienia mediów społecznościowych, w szczególności portale społecznościowe i ich skalę oddziaływania na społeczeństwo globalne. Należy zauważyć, że zmieniło się podejście przedsiębiorstw do społeczeństwa. Dzięki lepszym danym, bardziej szczegółowym parametrom reklamowym i rosnącej bazie użytkowników, media społeczne są jednym ze sposobów inwestowania. Adaptacja mediów społecznościowych przez osoby starsze stale rośnie, co oznacza, że więcej firm może odnieść korzyści z reklam bezpośrednio związanych z tą grupą.

References:

 • Bolter J., Komputer: maszyna i narzędzie, [in:] Nowe media w komunikacji społecz­-nej XX wieku, M. Hopfinger (ed.), Warszawa 2005.
 • Gajda J., Juszczyk S., Edukacja medialna, Toruń 2004.
 • Hills W., Superkomputery i ewolucja, [in:] Nowe media w komunikacji społecznej XX wieku, M. Hopfinger (ed.), Warszawa 2005.
 • Kotler P., Marketing, Warszawa 1994.
 • Kramer T., Podstawy marketingu, Warszawa 2003.
 • McQuaid D., Teoria komunikowania masowego, Warszawa 2012.
 • Michalski E., Marketing, Warszawa 2004.
 • Mruk H., Podstawy marketingu, Poznań 1999.
 • Pisarek W., Słownik terminologii medialnej, Kraków 2006.
 • Pokrzycka L., Promocja i public relations w społeczeństwie informacyjnym, Studia przypadków, Lublin 2011.
 • Szpunar M., Społeczna przestrzeń internetu. Internet jako medium komunikacji spo­łecznej, [in:] Media – komunikacja – zdrowie. Wyzwania – szanse – zagro­żenia, B. Aouli (ed.), Toruń 2008.

Electronic publications:

współczesne media internet public relations promocja medialna komunikacja społeczna komunikacja medialna

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart