Factors of Intercultural Communication Competence in Multicultural Business Environment

Author: Vita Balama
Institution: Ventspils University of Applied Sciences, Łotwa
Year of publication: 2018
Source: Show
Pages: 158-166
DOI Address: https://doi.org/10.15804/kimwe2018213
PDF: kim/2018_2/kim2018213.pdf

Czynniki kompetencji komunikacji międzykulturowej w wielokulturowym środowisku biznesowym
Artykuł dotyczy kompetencji komunikacji międzykulturowej w wielokulturowym środowisku biznesowym. Studium przypadku obejmuje porównanie środowiska biznesowego kilku krajów w Europie, a mianowicie państw bałtyckich: Łotwy, Litwy, Estonii i Finlandii. Atorka przedstawia bogatą bazę teoretyczną przez pryzmat praktyki nauczania.

References:

 • Balama V., Improving the Manager’s Intercultural Competence in the Process of Lan­guage Learning, 3rd International Conference materials „Languages, Technologies and Cultural Diversity”, Kaunas 2004.
 • Bennett T., Culture, London 1998.
 • Cargile A.C., Giles H., Language Attitudes Toward Varieties of English, “Journal of Applied Communication Research” 1998, no. 26.
 • Cupach W.R., Imahori T., Identity management theory, [in:] Intercultural commu­nication comptence, Wiseman R.L., Koester J. (ed.), Newbury Park 1993.
 • Garleja R., Vidnere M., Psiholoģijas un sociālās uzvedības aspekti ekonomikā, Rīga 2000.
 • Gudykunst W.B., Mody B., Handbook of International and Intercultural Communi­cation, Second edition, London 2002.
 • Kim Y.Y., Understanding the social structure of intergroup communication, [in:] In­tergroup communication, Gudykunst W.B. (ed.), London 1986.
 • Landis D., Bennett J.M., Handbook of Intercultural Training, Third Edition, Lon­don 2004.
 • Lustig M.W., Koester J., Intercultural Competence, Boston 2003.
 • Martin J.N., Nakayama T.K., Intercultural Communication in Contexts, New York 2004.
 • Wiseman R.L., Intercultural communication theory, Thousand Oaks 1995.

komunikacja międzykulturowa biznes

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart