• facebook
Author: Bartosz Mickiewicz
Author: Antoni Mickiewicz
Year of publication: 2011
Source: Show
Pages: 138-151
DOI Address: http://dx.doi.org/10.15804/ksm201108
PDF: ksm/15/ksm201108.pdf

W opracowaniu przedstawiono rodzaje instrumentow wsparcia, jakie zastosowano między PROW 2004–2006 a PROW 2007–2013 w sprawie zalesienia gruntow rolnych. Wsparcie opierało się na trzech formach płatności, jako wsparcie na zalesienia, premię pielęgnacyjną i premię zalesieniową. Premia zalesieniowa jest wypłacana corocznie, przy czym w pierwszy okresie programowania przez okres 20 lat, w drugim zaś przez okres 15 lat. W latach 2004–2006 rolnicy złożyli 127,7 tys. wnioskow, w ramach ktorych zrealizowano płatności w wysokości 167,9 mln zł.

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart