• facebook
Author: Agnieszka Kopyra-Klimek
Author: Andrzej Oleksy
Author: Tadeusz Zając
Year of publication: 2011
Source: Show
Pages: 169-196
DOI Address: http://dx.doi.org/10.15804/ksm201110
PDF: ksm/15/ksm201110.pdf

Uprawne formy lnu zwyczajnego (Linum usitatissimum L.) czyli włoknista, przejściowa i oleista mają odmienne wymagania rolniczo-klimatyczne, rzutujące na cechy użytkowe. W naszym kraju od czasow najdawniejszych aż do końca XIX wieku, wiodące znaczenie miał len włoknisty. Uprawa lnu na włokno miała charakter powszechny, a z nasion otrzymywano wartościowy olej, ktorego dobroczynny wpływ na organizm ludzki stwierdzono niedawno. Znaczący spadek powierzchni uprawy lnu włoknistego na ziemiach polskich nastąpił w drugiej połowie XIX wieku, w wyniku systematycznego zastępowania wyrobow lnianych bawełnianymi lub wełnianymi Pomimo że forma lnu w włoknista umożliwia produkcję włokna lnianego odznaczające go się wysoką jakością, to pod koniec XX wieku prawie zanikła w uprawie. W ostatnim czasie podejmuje się uprawę lnu oleistego i wykorzystanie produktów lniarskich, głownie całych nasion i produktow uzyskanych na bazie oleju lnianego. Asumptem dla tych prob jest unikatowy skład oleju lnianego, jako stabilnego i najtańszego źrodła kwasu α-linolenowego.

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart