• facebook
Author: Witold Pahl
Year of publication: 2014
Source: Show
Pages: 11-23
DOI Address: http://dx.doi.org/10.15804/ksm201401
PDF: ksm/19/ksm201401.pdf

Słowo „mandat” (z łac. mandatum, tłum. zlecenie) oznacza pełnomocnictwo udzielone osobie sprawującej funkcję pochodzącą z wyboru, a także przypisane jej obowiązki. Innymi słowy przez pojęcie to należy rozumieć stosunek polityczno-prawny zachodzący między podmiotem, sprawującym funkcję z wyboru (np. posłem, senatorem), a wyborcami, obejmujący udzielone przez wyborców pełnomocnictwo do reprezentowania ich w sprawowaniu władzy państwowej.

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart