• facebook

Młodzież w obliczu problemu uzależnień od substancji psychoaktywnych – profilaktyka

Author: Karolina Szymaniak
Institution: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8030-0550
Year of publication: 2019
Source: Show
Pages: 228-239
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ksm201913
PDF: ksm/24/ksm201913.pdf

The phenomenon of addiction to psychoactive substances is a global social problem. The problem concerns people of all ages, regardless of social status, gender or origin, with too many populations experimenting with intoxicants. The spreading phenomenon is increasingly affecting adolescents who, in the age of development and accessibility, are becoming a frequent consumer of consciousness-changing agents. The aim of the article is to approximate preventive measures that will reduce and eliminate the phenomenon of consumption of psychoactive substances by young people. The publication also addresses the issue of contemporary problems and threats that young people face in everyday life, as well as helps to find out the reasons for the use of toxic substances by adolescents. A significant part of the article is devoted to the role of the family, which plays a preventive role in eliminating the phenomenon. Not without significance is the school environment in which young people spend a significant amount of time. Preventive programs are also presented, which reduce the consumption of narcotic substances by adolescents.

BIBLIOGRAFIA:

 • Andrzejewska A., Uzależnienie od komputera i Internetu nową formą patologii społecznej, [w:] Oblicza patologii społecznych, red. S. Bębas, Radom 2011.
 • Cekiera Cz., Psychoprofilaktyka uzależnień oraz terapia i resocjalizacja osób uzależnionych, Lublin 1993.
 • Fidelus A., Profilaktyka zachowań patologicznych w środowisku szkolnym, [w:] Uwarunkowania, profilaktyka i resocjalizacja aspołecznych zachowań dzieci i młodzieży, B. Kałdon, I. Kurlak, Warszawa 2010.
 • Nowak A., Dzieci i młodzież wychowanie w rodzinie dysfunkcyjnej – jako deter­minancie orientacji życiowej, [w:] Dzieci i młodzież w obliczu współczesnych problemów i zagrożeń, red. K.M. Wasilewska-Ostrowska, Bydgoszcz 2012.
 • Okoń W., Nowy słownik pedagogiczny, Warszawa 2007.
 • Ostaszewski K., Skuteczność profilaktyki używania substancji psychoaktywnych, Warszawa 2003.
 • Pasek M., Narkotyki przy tablicy, Warszawa 2000.
 • Szymaniak K., Profilaktyka i prewencja wobec uczniów uzależnionych od sub­stancji psychoaktywnych w opinii młodzieży licealnej, Lublin 2017 (niepu­blikowana praca dyplomowa).
 • Szymaniak K., Zachowania suicydalne adolescentów – uwarunkowania, „Zeszy­ty Naukowe SWPR – Seria Pedagogiczna” 9–10/201–2018, Warszawa 2018.
 • Wasilewska K., Destygmatyzacja młodzieży uzależnionej, „Problemy Narko­manii” 2009, nr 4.
 • Zajączkowski K., Uzależnienia od substancji psychoaktywnych, Warszawa 2003.
 • Zajączkowski K., Profilaktyka uzależnień a wartości. Przewodnik dla rodziców i wychowawców, Kielce 2002.

youth prevention addiction psychoactive substances family

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart