• facebook

Economic Pressure on the Church in Ukraine During the Holodomor (1932-1933)

Author: Tеtiana Hruzova
Institution: Zaporizhzhia National University
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2260-9688
Year of publication: 2020
Source: Show
Pages: 117-135
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ksm20200106
PDF: ksm/25/ksm2506.pdf

The forms of economic pressure of the Soviet state on clergy and religious communities as part of the Bolshevik famine strategy were analysed. Methodologically, the study is based on the principles of historism, objectivity, systematicity, as well as general scientific and historical methods. During the period of aggravation in social relations, provoked by the introduction of collectivization, the church and clergy were stigmatized by the Soviet authorities as class enemies and supporters of kurkuls. In 1932-1933, the economic pressure on the clergy became one of the tools for their liquidation «as a class». The article uncovers the forms of this economic pressure on the clergy and the church. It was found that the tax burden on the clergy was disproportional to their income, economically unreasonable and politically motivated. Representatives of all ranks suffered from the famine in the Ukrainian SSR. Financial situation of clerics of different denominations got significantly worse during 1932-1933.

REFERENCES:

 • Antyrelihiina abetka 1933 r. [Anti-religious alphabet 1933]. Retrieved from https://cameralabs.org/11789-proshchaj-religiya-antireligioznaya-sovetskaya-azbuka-1933-goda.
 • Boiko, O.V. (2011). Pravoslavna tserkva na Dnipropetrovshchyni v roky Holodomoru (1932-1933 rr.) [Orthodox church in Dnipropetrovsk region during the Holodomor (1932-1933)]. Naddniprianska Ukraina: istorychni protsesy, podii, postati:[zb. nauk. pr.]. 9, 214-222.
 • Bernatskyi, V.R., Zhyliuk, S.I., Sheretiuk, V.M. (2017). Antyrelihiina polityka bilshovykiv na Volyni-Zhytomyrshchyni u 1920-1930-kh rokakh [The anti-religious policy of the Bolsheviks in the Volyn-Zhytomyr region in the 1920s and 1930s.]. Rivne: O. Zen.
 • Halevych, D. (2001). Nezaareshtovani lysty: lysty sviashchennyka z Ukrainy do Nimechchyny.1922-1938 [Un arrested letters: letters from a priest from Ukraine to Germany. 1922-1938]. Kyiv: Vydavnychyi dim «Kozaky».
 • Zinkevych, O. Voronyn, O. (eds.) (1987). Martyrolohiia ukrainskykh Tserkov: u 4-kh t. T. 1. Ukrainska Pravoslavna Tserkva. Dokumenty, materialy, khrystyianskyi samvydav Ukrainy. [Martyrology of the Ukrainian Churches: in 4 volumes 1. Ukrainian Orthodox Church. Documents, materials about Ukraine].Toronto; Baltymor: Smoloskyp.
 • Ignatusha, O.M. (2008). Razom z narodom: tserkva v umovakh holodomoru 1932-1933 rr. [Together with the people: the church in the conditions of the famine of 1932-1933]. Holodomor1932-1933: Zaporizkyi vymir. Zaporizhzhia: Prosvita, 112-127.
 • Kulchytskyi, S.V. (Ed) (2008). Velykyi holod v Ukraini. Svidchennia ochevydtsiv dlia komisii konhresu SShA Tom 1. Kyiv: Vydavnychyi dim “KyievoMohylianska akademiia”.
 • Kyrydon, A.M. (2005). Chas vyprobuvan: derzhava, tserkva i suspilstvo v radianskii Ukraini. 1917-1930-kh rokiv. [Time of trials: state, church and society in Soviet Ukraine. 1917-1930s.]. Ternopil: Pidruchnyky i posibnyky.
 • Kyrydon, A.M. (2011). Derzhava-Tserkva-Suspilstvo: inversna transformatsiia v suspilstvi [State-Church-Society: inverse transformation in society]. Rivne: RIS KSU.
 • Komov, V. (2008). Rozpovid cholovika, meshkantsia s. Mala Bilozirka [The story of a man, a resident of the town Mala Bilozirka]. Usna istoriia Stepovoi Ukrainy. Tom 3. Zaporizhzhia: Tandem.
 • Olitskyi, V.O. (2016). Podatkovyi tysk, yak forma represii proty pravoslavnoho dukhovenstva na Sumshchyni (1920-1930-ti rr.). [Tax pressure as a form of repression against the Orthodox clergy in the Sumy region (1920s - 1930s)]. Visnyk ahrarnoi istorii: zbirnyk naukovykh prats. 16-17, 85-91.
 • Pashchenko, V.O. (1994). Svoboda sovisti v Ukraini: Mify i fakty 19201930-kh rokiv. [Freedom of conscience in Ukraine: Myths and facts of the 1920s and 1930s.]. Kyiv.
 • Risheche borotysia proty popivskykh poboriv (1932, April 24). [Resolutely fight against extortion of priests]. Voiovnychyi bezvirnyk. 15. p. 4.
 • Rublova, N.S. (2012). Rymo-katolytska tserkva v ukrainskii provintsii 1920-1930-kh rr.: Fastivshchyna [Roman Catholic Church in the Ukrainian province of the 1920s and 1930s: Fastiv region.]. Z arkhiviv VUChK-HPU-NKVD-KHB. 1, 258-332.
 • Tsentralnyi derzhavnyi arkhiv vyshchykh orhaniv upravlinnia Ukrainy. [Central State Archives of Supreme Authorities and Governments of Ukraine].
 • Tserkovnyky zryvaiut posivnu kampaniiu (1932, April 7). [The clergy disrupt the sowing campaign]. Voiovnychyi bezvirnyk. 14. p. 2.
 • Tserkva skhovanka khliba (1932, May 17). [Church of bread]. Voiovnychyi bezvirnyk. 19. p. 4.
 • Chuchalin, O.P. (2018). Kyivska yeparkhiia v umovakh vzaiemyn radianskoi derzhavy i pravoslavnoi tserkvy (1920 - 1930-kh rr.). [Kyiv eparchy in the conditions of relations between the Soviet state and the Orthodox Church (1920 - 1930’s)]. (Dysertatsiia kandydata istorychnykh nauk). Umanskyi derzhavnyi pedahohichnyi universytet imeni Pavla Tychyny, Uman.
 • Yevseyeva, T.M. (2004). Diialnist spilky “voiovnychykh bezvirnykiv” Ukrainy pid chas sutsilnoi kolektyvizatsii 1929-1933 rr. [Activities of the Union of “Militant Infidels” of Ukraine during the continuous collectivization of 1929-1933.]. Problemy istorii Ukrainy: fakty, sudzhennia, poshuky: Mizhvid. zb. nauk. pr. 11, 303-331.
 • Yelinov, I.M. (1995). Rozkurkulennia vsuperech marksyzmu (Dokumentovana khronika [Dekulakization against Marxism (Documented Chronicle)]. Retrieved from: http://www.museum.dp.ua/article0245.html.
 • Yar, D. (1932, December 24). Tserkovnyky pozakopuvaly khlib [The clergy buried the bread]. Voiovnychyi bezvirnyk. 56-57. p. 3.

the Holodomor tax priest clergy religious community

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart