• facebook

Signals of Adaptive Social Readiness as a Cornerstone and a Driving Force of Russian Authoritarianism

Author: Iwona Massaka
Institution: Nicolaus Copernicus University
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1197-2046
Year of publication: 2019
Source: Show
Pages: 9-22
DOI Address: https://doi.org/10.15804/npw20192201
PDF: npw/22/npw2201.pdf

The aim of this article is to show the relationship between, the features (in cultural, sociological and political science terms) exhibited by contemporary Russian society and the political regime (in holistic terms by J. Linz), that existed in the Russian Federation (in the years 2007–2015). We assume that an evolution from stable contemporary Russian society to amalgams system combining elements of authoritarianism with dictatorship has taken place during this period. We point out the essential features that constitute the nature of Russian society and social behavior of political importance. Referring to the theory of “the state in society” by D. Migdal, We put the thesis that it is just the Russian way of thinking resulting in certain behavior, that causes the permanence of contemporary Russian society with a tendency to move on the line continuum toward totalitarianism. Proving that Russian society is not a civil society, but a state society, we determine the structure, the role and the modes of operation of Russian intra-system opposition.

Сигналы социльной готовности к адапации как фундамент и движущая сила российского авторитаризма

Цель статьи – показать взаимосвязь между особенностями современного российского общества (культурными, социологическими и политическими) и тем, какой политический режим (целостный взгляд на Дж. Линца) существовал в Российской Федерации (в 2007–2015 гг.). Предполагаем, что в то время произошел переход от стабильного авторитаризма к гибридной системе, сочетающей элементы авторитаризма и диктатуры. Мы указываем на существенные черты составляющие характер, менталитет и связанные с ними способы поведения российского общества и их системообразующую роль.

BIBLIOGRAFIA:

 • Backer, R. (2016). Rosja po aneksji Krymu: autorytarna czy totalitarna?
 • Backer, R. (2014). Stabilność reżimow autorytarnych. In: J. Diec, A. Jach (eds.), Fenomen Rosji. Pamięć przeszłości i perspektywy rozwoju. Część 2: Kontekst polityczny i gospodarczy, Krakow: Księgarnia Akademicka Publishing, pp. 19–28
 • Backer, R. (2007). Rosyjskie myślenie polityczne za czasów prezydenta Putina. Toruń: Adam Marszałek Publishing.
 • Bankowicz M, Tkaczyński, J. (2002). Oblicza współczesnego państwa. Toruń: Adam Marszałek Publishing.
 • Grin, S. (2012). Priroda niepodwiżnosti rossijskogo obszczestwa. In: M. Lipman, N. Pietrow (eds.), Rossija 2020, Scenarii razwitija. Moskwa: ROSSPEN.
 • Langer, T. (1977). Amerykańska wersja analizy systemowej w nauce o państwie. Warszawa: PWN.
 • Lazari de A. (2000). Idee w Rosji. Leksykon rosyjsko-polsko-angielski. T. 3. Łodź: Ibidem.
 • Levitski, S., Way L., (2002). The Rise of Competitive Authoritarianism. Journal of Democracy, 13(2).
 • Linz, J. (2000). Totalitarian and Authoritarian Regimes with a Major New Introduction. London: Lynne Rienner Publishers, Roulder.
 • Lipman, M., Pietrow, N. (2012). Zakljuczenije. In: M. Lipman, N. Pietrow (eds.) Rossija 2020. Scenarii razwitija. Moskwa: ROSSPEN.
 • Migdal, J. (2001). State in Society. Cambridge: University Press.
 • Mommsen, M. (2012). Russia’s Political Regime: Neo-Soviet Authoritarianism and Patronal Presidentialism. In: S. Stewart, M. Klein, A. Schmitz, H.H. Schroder (eds.), Presidents, Oligarchs and Bureaucrat. Farnham: Ashgate Publishing.
 • Rogow, K. (2010). Reżim mjagkich prawowych ograniczenij: priroda i posliedstwija. Retrieved from http://www.ej.ru/?a=note&id=10263#.
 • Shevtsova, L. (2014). The new Russia’s uncertainty: Atrophy, implosion or change? Retrieved from: http://carnegieendowment.org/files/r0212_putin_shevtsova.pdf.
 • Słowikowski, M. (2014). Perspektywy federalizmu w Rosji z punktu widzenia konserwatywno-autorytarnej modernizacji rosyjskiego reżimu politycznego. Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej, 1(12).
 • Zamarajewa, A. (2012). „Dzierżawa albo chaos”: metafora „rozpadu” w polityce symbolicznej Rosji. In: I. Massaka (ed.), Symbol w polityce. Toruń: Wydawnictwo Duet.

российское общество political system of RF adaptation social communication totalitarianism Russian society authoritarianism

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart