Normy etyczne pracy naukowej historyka w kontekście specyfiki naukowego poznania historycznego

Author: Gabriel Piotr Urban
Year of publication: 2017
Source: Show
Pages: 153-167
DOI Address: https://doi.org/10.15804/pbs.2017.07
PDF: pbs/5/pbs507.pdf

Ethical standards of the work of historians in the specific context of historical cognition

The existing „Code of Ethics for Employees” in Poland, as well as other documents prepared by representatives of all sciences gathered in research institutes of the appropriate reputation, do not in themselves distinguish between the specific characteristics of particular fields, especially between the humanities and nature sciences, The scientist in itself based on the general ethical standards in force in the European cultural circle. The purpose of this article is to attempt to exemplify the ethical dangers inherent in its scientific activity, and which derives from the specificity of the theory of historical cognition, whose verification differs fundamentally from the verification of conclusions formulated by rigorous sciences or social sciences based on statistical methods. This task was also undertaken with an indication of differences in the intensity of problematic ethical issues depending on the intent and object of historical research.

REFERENCES:

 • Dobre obyczaje w nauce. Zbiór zasad i wytycznych www.ken.pan.pl/images/stories/pliki/pdf/down.pdf, [data dostępu: 11.02.2017 r.].
 • Kodeks Etyki Pracownika Naukowego, załącznik do uchwały nr 10/2012 Zgromadzenia Ogólnego PAN z dnia 13 grudnia 2012 r.
 • Bocheński J. OP, Filozofia Bolszewicka, Komorów 2008.
 • Carr E. H., Historia, czym jest, tłum. P. Kuś, Poznań 1999.
 • Chudy W., Filozofia kłamstwa, Warszawa 2003.
 • Cohen J., The Historian Whitewashing Ukraine’s past (www.foreignpolicy.com/ 2016/05/02/the-historian-whitewashing-ukraines-past-volodymyr-viatrovych, [data dostępu: 11.02.2017 r.].
 • Eisler J., Dlaczego nie lubimy biografii dotyczących osób z czasów PRL?, „Polish Biographical Studies” 2014, nr 2, s. 39–48.
 • Jackson S., The „Wicked Priest” in Egyptology and Amarna Studies: A Reconsideration, „Antiguo Oriente” 2008, nr 6, s. 185–211.
 • Koselleck R., Warstwy czasu. Studia z metahistorii, tłum. K. Krzemieniowa, J. Merecki, Warszawa 2012.
 • Kula M., Krótki raport o użytkowaniu historii, Warszawa 2004.
 • Lorenz Ch., Przekraczanie granic. Eseje z filozofii i teorii historiografii, tłum. M. Bobako, R. Dziergwa, Poznań 2009.
 • Moralność i profesjonalizm. Spór o pozycję etyk zawodowych, red. W. Galewicz, Kraków 2010.
 • Motyka G., Nieudana książka. Recenzja książki Wołodymyra Wiatrowycza Druha polśko-ukrajinśka wijna 1942–1947 (Druga wojna polsko-ukraińska 1942–1947) (www. ipn.gov.pl/ftp/pamiec_ebooki/www.zbrodniawolynska.pl/spory-o-wolyn/grzegorz-motyka,-nieudana-ksiazka.html, [data dostępu: 12.02.2017 r.].
 • Stobiecki R., Stalinowska unifikacja nauki historycznej (przykład Polski), „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica” nr 55 1996 r., s. 27–36.
 • Szarwiło B., Grzegorz Motyka i „kłamstwo wołyńskie” (www.wolyn.org/index.php/component/content/article/1-historia/87-grzegorz-motyka-i-qkamstwo-woyskieq. html, [data dostępu: 12.02.2017 r.].
 • Szostek A. MIC, Wartości i wartościowanie w nauce, wykład inauguracyjny wygłoszony na Ogólnopolskim Seminarium „Jak pomóc nauczycielom w przekazywaniu młodzieży wartości? Wartości i Wartościowanie w edukacji humanistycznej”, Lublin, 8–9 marca 2011 r.
 • Topolski J., Jak się pisze i rozumie historię, Poznań 2008.
 • Tenże, Wprowadzenie do historii, Poznań 2005.
 • Vandenberg P., Nefertiti, tłum. P. Taracha, Warszawa 2002.
 • Żebrowski L., W szponach czerwonych. Komunizm i (post)komunizm w Polsce po 1944 r., Warszawa 2015.

historical policy etyka metodologia methodology polityka historyczna historia ethics history

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart