Charakterystyka nauczycieli gorzowskich w świetle ankiet personalnych z roku 1950

Author: Piotr Gołdyn
Year of publication: 2018
Source: Show
Pages: 141-156
DOI Address: https://doi.org/10.15804/pbs.2018.07
PDF: pbs/6/pbs607.pdf

Characteristic of the Gorzów teachers in the light of personal quetionnaires from 1950

Different sources are used in biographical studies of various social groups. Similarly, for teachers you can also use a variety of materials. As far as teachers are concerned, these will be personal files, reports of pedagogical councils, as well as various questionnaires filled out for the needs of the authorities conducting or supervising. In the last case, there are, for example, questionnaries drawn up by the School Inspectorate in Gorzów, which teachers working in this city and the region were obliged to complete in 1950. Based on their analysis, you can create a certain picture of this professional group on many levels. These include, for example, age, origin and education. These questionnaires also include information on the employment of teachers, either before 1939 or during the Second World War, as well as after its completion. Additional information is forms of social involvement, and belonging to various social, professional or political parties. Questionnaries also include data on prizes and rewards. All this gives the opportunity to elaborate a certain picture of this social group. Of course, this material is the introduction to wider research on this professional group, not only in Gorzów, but also wider - regional or nationwide.

REFERENCES:

  • Archiwum Państwowe w Gorzowie,
  • Inspektorat Szkolny w Gorzowie, sygn. 100,
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 listopada 1946 r. o uznaniu „Towarzystwa Przyjaciół Żołnierza” za stowarzyszenie wyższej użyteczności i rozwiązaniu stowarzyszenia „Polski Biały Krzyż”. (Dz. U. 1947, nr 2, poz. 6).
  • Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 29 października 1930 r o Krzyżu i Medalu Niepodległości (Dz.U. z 1930 r. Nr 75, poz. 591).
  • Gołdyn P., Źródła do dziejów szkolnictwa w Polsce w XX wieku, Poznań 2019.
  • Kantecki A., Szkolnictwo gorzowskie w latach 1945-1975, [w:] Gorzów Wielkopolski w 60-leciu 1945-2005. Materiały z konferencji naukowej, Gorzów Wielkopolski 3 czerwca 2005 roku, red. D. A. Rymar, J. Sikorski, Gorzów Wielkopolski 2005.
  • Kryńska E., Polski Biały Krzyż (1918-1961), Białystok 1997.
  • Rymar D. A., Gorzów Wielkopolski w latach 1945-1998. Przemiany społeczno-polityczne, Szczecin-Gorzów Wielkopolski 2005.

nauczyciele ankiety personalne Gorzów Wielkopolski personal questionnaries teachers

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart