Biographical Sketch of Bogdan Hamera and Characteristics of his Works in the Socialist Realism Period (1911–1974)

Author: Aleksandra Sylburska
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4969-5048
Year of publication: 2020
Source: Show
Pages: 125-156
DOI Address: https://doi.org/10.15804/pbs.2020.06
PDF: pbs/8/pbs806.pdf

The article is dedicated to the writer Bogdan Hamera (1911–1974) and his three works from the socialist realism period. The first, “Na przykład Plewa”, was a model example of a new type of literature that was promoted by the communists. Due to this success, he remained a significant figure in Polish literature in the first half of the 1950s. The article presents the significant moments in Hamera’s life. The most important elements of the books were presented, as well as their reception by the communist censorship. Attempts were made to answer the question of the author experiences’ influence on the shape of the works, their content and the importance of his role in the literature of socialist realism.

REFERENCES:

 • Sources
  • Archiwum Akt Nowych (zespoły: Centralne Archiwum Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, Centralna Kartoteka; Akta Osobowe; Główny Urząd Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk)
  • Archiwum Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Warszawie (zespół: Protokół Dyplomatyczny)
  • Instytut Pamięci Narodowej (zespół: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w Warszawie [1944] 1954–1990)
 • “Film” 1952
  • “Nowa Kultura” 1950, 1951, 1952, 1953, 1954
  • “Sztandar Młodych” 1950
  • “Tygodnik Kulturalny” 1974
  • “Walczymy o Stal” 1952
  • “Życie Literackie” 1951
  • “Życie Warszawy” 1974
  • Dąbrowska M., Dzienniki powojenne 1945–1965, vol. 2, Warszawa 1996.
  • Dzięciołowska G. (ed.), Wspomnienia Alicji, córki Bogdana Hamery.
  • Hamera B., Doznania ludzkie, Warszawa 1951.
  • Hamera B., Na przykład Plewa, Warszawa 1951.
  • Hamera B., Śladami czołgów, vol. 1–2, Warszawa 1954.
 • Monographs and articles
  • Bartelski L. M. (ed.), Polscy pisarze współcześni. Informator 1944–1968, Warszawa 1970.
  • Bikont A., Szczęsna J., Lawina i kamienie. Pisarze wobec komunizmu, Warszawa 2006.
  • Budrowska K., Literatura i pisarze wobec cenzury PRL 1948–1958, Białystok 2009.
  • Burkot S., Proza powojenna 1945–1980, Warszawa 1984.
  • Fik M., Kultura polska po Jałcie. Kronika lat 1944–1981, London 1989.
  • Holtzer L., Tomczyk D., Kośmińska M. (eds.), Współcześni pisarze Kielecczyzny, Radom 1973.
  • Jarno W., Praca polityczno-wychowawcza i nastroje w wojskach lądowych w pierwszych latach po zakończeniu II wojny światowej, “Przegląd Nauk Historycznych” 2011, vol. 10, no. 1, pp. 137–171.
  • Jarosiński Z., Literatura lat 1945–1975, Warszawa 1996.
  • Jarosz D., Działalność Podstawowej Organizacji Partyjnej PZPR przy Zarządzie Głównym Związku Literatów Polskich w latach 1949–1953: w świetle akt własnych, “Mazowieckie Studia Humanistyczne” 1999, no. 5(1), pp. 5–45.
  • Kenney P., Budowanie Polski Ludowej. Robotnicy a komuniści 1945–1950, Warszawa 2015.
  • Lesiakowski K., Strajki robotnicze w Łodzi 1945–1976, Łódź 2008.
  • Mehlhorn L., Przyjaźń nakazana. Rozwój stosunków między NRD a PRL w latach 1949–1990, [in:] Przyjaźń nakazana? Stosunki między NRD a PRL w latach 1949–1990, eds. B. Kerski, A. Kotula, K. Ruchniewicz et al., Wrocław 2009, pp. 37–42.
  • Ostasz M., Oblicze powojennej krytyki literatury dla dzieci i młodzieży 1945–1956, Kraków 1999.
  • Sylburska A., Działalność polskiej placówki dyplomatycznej na Węgrzech (1946–1956), Łódź 2000.
  • Tomasik W., Polska powieść tendencyjna 1949–1955. Problemy perswazji literackiej, Wrocław 1988.
  • Wielopolski W., Atrakcyjność pożądania – od powieści socrealistycznej do młodej prozy epoki przełomu, “Teksty: teoria literatury, krytyka, interpretacja” 1979, no. 5(47), pp. 136–146.
 • Internet sources

production novel history of literature powieść produkcyjna historia literatury socrealizm Bogdan Hamera Socialist Realism cenzura censorship

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart