Kodeks Etyki Prawników Europejskich (CCBE) w polskim systemie prawa

Author: Tomasz Jaroszyński
Institution: Politechnika Warszawska
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9654-7964
Year of publication: 2023
Source: Show
Pages: 217-228
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2023.01.16
PDF: ppk/71/ppk7116.pdf

The Code of Conduct for European Lawyers (CCBE) in the Polish Legal System

The Code of Conduct for European Lawyers, adopted by the Council of Bars and Law Societies of Europe (CCBE), purports to be adopted as enforceable rules in relation to the cross-border activities of the lawyers. The object of this article is to examine whether the Code is a binding act for attorneys at law and attorneys. The professional self-governments have recognised the Code as a binding act for their members, but the analysis leads to the conclusion that there is no basis for this in Polish law. Furthermore, the Code is not an internal act within the meaning of Article 93 of the Polish Constitution. This means that neither attorneys at law nor attorneys can be held disciplinarily liable for breaches of the Code. In order to ensure the effectiveness of the provisions of the Code, they should be included in the professional codes of ethics of these professional self-governments.

Kodeks Etyki Prawników Europejskich, przyjęty przez Radę Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy, zakłada związanie nim prawników prowadzących działalność transgraniczną. Przedmiotem artykułu jest zbadanie tego, czy Kodeks jest aktem wiążącym radców prawnych i adwokatów. Samorządy zawodowe tych prawników uznały Kodeks za akt wiążący ich członków, jednak analiza prowadzi do wniosku, że w polskim prawie nie ma do tego podstaw. Co więcej, Kodeks nie jest aktem wewnętrznym w rozumieniu art. 93 Konstytucji RP. Oznacza to, że radcowie prawni ani adwokaci nie mogą odpowiadać dyscyplinarnie za naruszenie Kodeksu. Aby zapewnić skuteczność przepisom tego aktu, powinny one zostać uwzględnione w kodeksach etyki zawodowej wskazanych samorządów.

REFERENCES:

 • Banaszak B., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2012.
 • Chróścik W., Komentarz do art. 2 [w:] Kodeks Etyki Radcy Prawnego. Komentarz, red. T. Scheffler, Warszawa 2021.
 • Genty P.M., The Challenges of Developing Cross-Cultural Legal Ethics Education, Professional Development, and Guidance for the Legal Professions, „Journal of the Professional Lawyer” 2011, nr 1.
 • Kodeks Etyki Radcy Prawnego. Komentarz, red. T. Jaroszyński, Warszawa 2022.
 • Korkea-aho E., Legal Lobbying: The Evolving (but Hidden) Role of Lawyers and Law Firms in the EU Public Affairs Market, „German Law Journal” 2021, nr 1.
 • Levin L.C., Mather L., de Groot-van Leeuwen L., The Impact of International Lawyer Organizations on Lawyer Regulation, „Fordham International Law Journal” 2018, nr 2.
 • Radziewicz P., Objaśnienia do art. 93 [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, red. P. Tuleja, Warszawa 2019.
 • Sarvarian A., Common Ethical Standards for Counsel before the European Court of Justice and European Court of Human Rights, „European Journal of International Law” 2012, nr 4.
 • Terry L.S., An Introduction to the European Community’s Legal Ethics Code – Part I: An Analysis of the CCBE Code of Conduct, „Georgetown Journal of Legal Ethics” 1993, nr 1.
 • Terry L.S., An Introduction to the European Community’s Legal Ethics Code – Part II: Applying the CCBE Code of Conduct, „Georgetown Journal of Legal Ethics” 1993, nr 2.
 • Weiss J.M., The Need for Federal Solutions to Interstate and International Ethics Conflicts: A Case Study in Confidentiality, „Journal of International Business & Law” 2012, nr 1.
 • Wiącek M., Komentarz do art. 93 [w:] Konstytucja RP, t. II, Komentarz Art. 87–243, red. M. Safjan, L. Bosek, Warszawa 2016.

code of professional ethics internal acts attorneys kodeks etyki zawodowej akty wewnętrzne attorneys at law professional self-government profession of public trust zawód zaufania publicznego adwokaci radcowie prawni samorząd zawodowy konstytucja Constitution

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart