Three Models of Presidential Impeachment in South America

Author: Alicja Fijałkowska-Myszyńska
Institution: University of Warsaw
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6672-199X
Author: Magdalena Lisińska
Institution: Jagiellonian University
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9625-9495
Year of publication: 2023
Source: Show
Pages: 287-296
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2023.02.21
PDF: ppk/72/ppk7221.pdf

This article systematises procedures for dismissing a Head of State in the countries of South America. We look at the genesis of introducing impeachment to the constitutions of countries in this part of the world, paying close attention to the specific historical background of the Western Hemisphere, then focusing on the categorization and systematisation of the procedure itself. We present three models of the presidential impeachment in South America: Judicial, Bicameral and Unicameral. Using a contextual approach, doctrinal research, comparative method and theory-building strategy, we discuss the general features of these models and the specificities of use in each country of the continent.

Trzy modele impeachmentu prezydenta w Ameryce Południowej

Niniejszy artykuł podejmuje temat procedury odwołania głowy państwa w krajach Ameryki Południowej. Autorki przyglądają się genezie wprowadzenia impeachmentu do konstytucji państw leżących w tej części świata, zwracając uwagę na szczególne uwarunkowania historyczne zachodniej półkuli, a następnie skupiają się na kategoryzacji i systematyzacji samej procedury. W oparciu o kryterium dotyczące tego jakie ciało wnosi oskarżenie a jakie odpowiada za proces i decyzję o ewentualnym pozbawieniu urzędu, autorki wyróżniają trzy modele impeachmentu prezydenta w Ameryce Południowej: sądowniczy, dwuizbowy oraz jednoizbowy. Wykorzystując podejście kontekstualne, metodę dogmatyczno-prawną, metodę porównawczą oraz strategię budowania teorii, autorki omawiają ogólne cechy każdego z modeli, jak również jego specyfikę w krajach kontynentu.

REFERENCES:

  • Black Ch.L., Bobbit P., Impeachment: A handbook, London 2018.
  • Brading R., Populism in Venezuela, New York 2013.
  • Dawson A., Latin America since Independence, New York 2010.
  • Grabowska S., Is there a “universal” model of the president’s constitutional responsibility in European countries?, “Studia Polityczne” 2020, vol. 58.
  • Llanos M., Marsteintredet L., Conclusions: Presidential Breakdowns Revisited [in:] Presidential Breakdowns in Latin America: Causes and Outcomes of Executive Instability in Developing Democracies, ed. M. Llanos, L. Marsteintredet, New York 2010.
  • Pérez Liñán A., Impeachment and the New Political Instability in Latin America, Cambridge- New York 2007.
  • Pérez-Liñá n A., Impeachment or backsliding? Threats to democracy in the twenty-first century, “Revista Brasileira de Ciências Sociais” 2018, vol. 33(98).
  • Tribe L., Matz J., To End a Presidency: The Power of Impeachment, New York 2018.
  • Zúñiga Urbina F., Acusación en juicio político: Notas sobre la justicia política, “Revista chilena de derecho” 1993, vol. 20, no. 2/3.

Ameryka Południowa South America impeachment prezydent president

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart