Author: Karol Piękoś
Institution: University of Rzeszów
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4545-5909
Year of publication: 2019
Source: Show
Pages: 267-279
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2019.06.20
PDF: ppk/52/ppk5220.pdf

Due to contemporary political conditions, there is a number of geopolitical entities outside the states that are not internationally recognized as states, due to a number of sociological, legal, historical and political factors. The world’s changes may contribute to the changes of the status of non-state geopolitical units. Authorities from unrecognized states have been making efforts for many years to recognize members of the international community as full, but this is a difficult task. Also, in the societies of dependent territories, the need for change is more and more often considered to be crucial, because it is very important for their future. There is no doubt that contemporary international relations constitute an interesting research field, if only due to the problems of recognition and lack of recognition of the states undertaken in the following considerations.

Terytoria zależne i państwa nieuznawane jako uczestnicy współczesnych stosunków międzynarodowych

Współczesne uwarunkowania polityczne powodują, że poza państwami istnieje wiele jednostek geopolitycznych, które nie są uznawane na arenie międzynarodowej za państwa. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest szereg czynników socjologicznych, prawnych, historycznych a także natury politycznej. Następujące na świecie przemiany mogą przyczynić się do przekształcenia statusu jednostek geopolitycznych niebędących państwami. Władze nieuznawanych państw prowadzą zwykle działania na rzecz uznania za pełnoprawnych członków społeczności międzynarodowej, jednak jest to zadanie trudne. Również w społeczeństwach terytoriów zależnych coraz częściej mówi się o konieczności zmian, które są bardzo ważne dla ich przyszłości. Nie ulega wątpliwości, że współczesne stosunki międzynarodowe stanowią interesujące pole badawcze, chociażby ze względu na podjętą w poniższych rozważaniach problematykę uznawania oraz nieuznawania państw.

REFERENCES:

Literature:

 • Antonowicz L., Państwa i terytoria, Warsaw 1988.
 • Antonowicz L., Pojęcie państwa w prawie międzynarodowym, Warsaw 1974.
 • Dubel L., Historia doktryn politycznych i prawnych do schyłku XX w., Warsaw 2007.
  Kosienkowski M., Naddniestrzańska Republika Mołdawska: determinanty przetrwania,
  Toruń 2010.
 • Kostrubiec J., Nauka o państwie w myśli Georga Jellinka, Lublin 2015.
 • Mielcarek R., Kontrowersje wokół liczby krajów świata, “Studia Periegetica” 2012, No. 7.
 • Olszewski L., Historia doktryn politycznych i prawnych, Warsaw 1974.
 • Sobczyński M., Państwa i terytoria zależne. Ujęcie geograficzno-polityczne, Toruń 2006.

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart