Author: Joanna Marszałek-Kawa
E-mail: kawaj@umk.pl
Institution: Nicolaus Copernicus University
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4201-8028
Author: Adam Hołub
E-mail: adahol@wp.pl
Institution: Police Academy in Szczytno
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8865-6543
Year of publication: 2020
Source: Show
Pages: 643-652
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2020.06.53
PDF: ppk/58/ppk5853.pdf

When criticizing the principles of liberal democracy, radical parties, both leftand right, take advantage of this particular type of democracy by participating in local and nationwide elections. They take part in each subsequent election under their flag or by putting up candidates on the lists of other electoral committees. The major aim of the parties when participating in elections is to promote their political appeal and reaching the biggest number of local communities possible. Under the mechanisms of local democracy, including local government elections, radical parties can join in the decision-making system by investing relatively little resources.

Partycypacja polityczna partii radykalnych w lokalnej demokracji

Poprzez krytyczne odniesienie się do demokracji liberalnej partie radykalnej lewicy i prawicy zyskują przewagę w tym konkretnym typie demokracji na drodze uczestnictwa w wyborach samorządowych, parlamentarnych i prezydenckich. Partie te biorą udział w każdych kolejnych wyborach pod swoją banderą lub poprzez umieszczanie kandydatów na listach innych komitetów wyborczych. Głównym celem tych partii podczas udziału w wyborach jest promocja ich własnych poglądów politycznych oraz dotarcie do największej możliwej liczby lokalnych społeczności. W ramach funkcjonowania mechanizmów lokalnej demokracji, w tym wyborach samorządowych, partie radykalne mogą zyskać udział w procesach decyzyjnych, inwestując relatywnie niewiele zasobów.

REFERENCES:

 • 1917.net.pl, Uczciwy Samorząd - deklaracja wyborcza PPP - “Sierpień 80’, http://www.1917. net.pl/node/3304.
 • Bojarowicz T., Partie i ugrupowania prawicowe w Polsce po 1989 roku, Toruń 2013.
 • Brandstetter M., Die NPD unter Udo Voigt. Organisation. Ideologie. Strategie, Reihe Extremismus und Demokratie Band 25, Baden-Baden 2013.
 • Gańczak F., Neonaziści biorą szturmem niemieckie samorządy, https://www.newsweek. pl/swiat/neonazisci-biora-szturmem-niemieckie-samorzady/dcysj31.
 • Garlicki J., Wybrane aspekty rywalizacji wyborczej w wyborach do organów samorządu terytorialnego, “Studia Wyborcze” 2014, vol. 17.
 • Gołka A., Wrocław: Listy wyborcze do Rady Miejskiej i Sejmiku wojewódzkiego wszystkich komitetów, http://www.mmwroclaw.pl/artykul/wroclaw-listy-wyborcze-do-rady-miejskiej-i- sejmiku,2883966,art,t,id,tm.html.
 • Kaucz K, Wrocławskie wezwanie, “Brzask” 2011, No. 1/216.
 • Leksykon polskich partii politycznych, eds. R. Glajcar, A. Turska-Kawa, W. Wojtasik, Toruń 2017.
 • Lipiński A., Radykalizacja czy „patologiczna normalność”? Ugrupowania i ruchy radykalne a partie polityczne w Polsce i Europie Zachodniej, Warsaw 2013, https://www.researchgate.net/profile/Artur_Lipinski/publication/295547657_Radykalizacja_czy_patologiczna_normalnosc_Ugrupowania_i_ruchy_radykalne_a_partie_polityczne_w_Polsce_i_Europie_Zachodniej/links/56cb244a08aee3cee5415c3f/Radykalizacja-czy-patologiczna-normalnosc-Ugrupowania-i-ruchy-radykalne-a-partie-polityczne-w-Polsce-i-Europie-Zachodniej.pdf.
 • Małek S., Czerwony Wrocław, “Brzask” 2010, No. 11/214, https://www.scribd.com/document/119084242/2010-11.
 • Marszałek-Kawa J., Plecka D., Hołub A., Social Security. Selected Aspects, Toruń 2018.
 • Nacjonalizm w praktyce - rozmowa z kandydatem NOP w wyborach samorządowych, https://www.nop.org.pl/2018/10/19/nacjonalizm-w-praktyce-rozmowa-z-kandydatem-nop-w-wyborach-samorzadowych.
 • nop.org.pl, Nacjonaliści w samorządach, http://www.nop.org.pl/2014/09/06/nacjonalisci-w-samorzadach.
 • Stępień S., Koncepcje polityczne ekstremizmu prawicowego w III Rzeczypospolitej, [in:] Doktryny i ruchy współczesnego ekstremizmu politycznego, ed. E. Olszewski, Lublin 2004.
 • Waniek D., Czy narodowcy mogą zagrozić demokracji? Subiektywne spojrzenie na radykalizację praktyki politycznej w III RP, [in:] Demokracja współczesna. Wymiar polski i międzynarodowy, eds. J. Kornaś, Ł. Danel, Toruń 2016.
 • Wasik N., Zarys myśli samorządowej w narodowo-radykalnych koncepcjach okresu międzywojnia, http://konserwatyzm.pl/artykul/981/zarys-mysli-samorzadowej-w-narodowo-radykalnych-koncepcjach.
 • Wywiad tygodnika „Angora” z prezesem NOP Adamem Gmurczykiem, http://www. fronda.pl/forum/wywiad-tygodnika-angora-z-prezesem-nop-adamem-gmurczykiem,29847.html.

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart