Author: Jan Kulesza
Institution: Uniwersytet Łódzki
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0574-9120
Year of publication: 2022
Source: Show
Pages: 337-342
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2022.01.27
PDF: ppk/65/ppk6527.pdf

Gloss to the judgment of the District Court of April 27, 2021 (II W 63/21)

The current Code of Petty Offenses entered into force in a different legal and socio-economic reality. It does not correspond to contemporary realities, its interpretation requires care, due to the necessity to consider the current Polish Constitution. Article 63a of the Code protects against behavior that violates the aesthetics of public space. Such behavior may not be punished when it does not violate public order, as it constitutes a form of exercising individual the freedom of expression.

Obowiązujący Kodeks wykroczeń wszedł w życie w innych realiach politycznych, prawnych i społeczno-gospodarczych. Nie odpowiada realiom obecnym, jego wykładnia wymaga szczególnej uwagi, ze względu na konieczność uwzględnienia zwłaszcza obowiązującej Konstytucji RP. Art. 63a Kodeksu wykroczeń chroni przed zachowaniami naruszającymi estetykę przestrzeni publicznej. Zachowania takie nie mogą być karane, gdy nie godzą w porządek publiczny, ponieważ stanowią formę realizacji wolności wypowiedzi.

REFERENCES:

 • Bojarski M., [w:] M. Bojarski, W. Radecki, Kodeks wykroczeń. Komentarz, Legalis 2019.
 • Bojarski M., [w:] M. Bojarski, Z. Świda, Podstawy materialnego i procesowego prawa o wykroczeniach, Wrocław 2002.
 • Bojarski T., Polskie prawo wykroczeń. Zarys wykładu, Warszawa 2005.
 • Budyn-Kulik M., [w:] Kodeks wykroczeń. Komentarz, red. P. Daniluk, Warszawa 2019.
 • Egierska D., [w:] J. Bafia, D. Egierska, I. Śmietanka, Kodeks wykroczeń. Komentarz, Warszawa 1980.
 • Egierska D., Artykuł 50 projektu Prawa o wykroczeniach, „Zagadnienia karno-administracyjne” 1970, nr 3.
 • Grzegorczyk T., Gubiński A., Prawo wykroczeń, Warszawa 1996.
 • Kasicki G., Wiśniewski A., Kodeks wykroczeń z komentarzem, Warszawa 2002.
 • Kotowski W., Komentarz do art. 51, [w:] W. Kotowski, Kodeks wykroczeń. Komentarz, LEX 2009.
 • Kozłowska-Kalisz P., [w:] Kodeks wykroczeń. Komentarz, red. M. Mozgawa, LEX 2009.
 • Kulczycki M., Zduńczyk J., Kodeks wykroczeń. Popularny komentarz, Warszawa 1982.
 • Kulesza J., Glosa do wyroku Sądu Okręgowego w Poznaniu z 24 września 2018 r., IV Ka 818/18, „Orzecznictwo Sądów Polskich” 2019, nr 12, poz. 117.
 • Kulesza J., Glosa do wyroku Sądu Okręgowego w Poznaniu z 29 stycznia 2019 r., IV Ka 1173/18, „Prokuratura i Prawo” 2020, nr 1.
 • Kurzępa B., Komentarz do art. 51, 63a, [w:] B. Kurzępa, Kodeks wykroczeń. Komentarz, LEX 2008.
 • Marek A., Prawo wykroczeń (materialne i procesowe), Warszawa 2008.
 • Reforma prawa wykroczeń, t. I-II, red. P. Daniluk, Warszawa 2019, 2020.

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart