The U.S. Supreme Court Jurisprudence and Reconsideration of Civil and States’ Rights (Brown v. Board of Education of Topeka)

Author: Edyta Sokalska
Institution: University of Warmia and Mazury in Olsztyn
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0903-7726
Year of publication: 2022
Source: Show
Pages: 363-374
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2022.04.29
PDF: ppk/68/ppk6829.pdf

The U.S. Supreme Court jurisprudence has often delineated the borders of American racial politics. In some way, the Supreme Court decisions reflected economic, political, cultural, and ideological values of the contemporary society. The decision of Plessey v. Ferguson was a symbolic establishment of the separate but equal doctrine. It was also significant from the perspective of American federalism. In the 1950s, several rulings of the U.S. Supreme Court influenced American racial politics and paved the way for changes in the context of the development of civil rights. The decision of Brown v. Board of Education of Topeka was victory of the civil rights movement. It was perceived as a model for the subsequent cases. The U.S. Supreme Court rejected the right of interposition. It was assumed that the power to declare federal laws unconstitutional applied not to the state but only to federal judiciary.

Orzecznictwo Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych i zmiana podejścia do praw obywatelskich i praw stanów (Brown v. Board of Education of Topeka)

Orzecznictwo Sądu Najwyższego USA często wyznaczało granice amerykańskiej polityki rasowej. W pewnym sensie decyzje Sądu Najwyższego odzwierciedlały ekonomiczne, polityczne, kulturowe i ideologiczne wartości ówczesnego społeczeństwa. Orzeczenie w sprawie Plessey v. Ferguson było symbolicznym ustanowieniem doktryny separate but equal. Było również ważne z punktu widzenia federalizmu amerykańskiego, gdyż dotyczyło autonomii praw stanowych w kontekście regulacji dotyczących spółek działających w stanie. W latach 50. XX w. część orzeczeń Sądu Najwyższego wpłynęło na amerykańską politykę rasową i utorowało drogę zmianom w kontekście rozwoju praw obywatelskich. Decyzja w sprawie Brown v. Board of Education of Topeka była zwycięstwem ruchu na rzecz praw obywatelskich. Postrzegano ją jednocześnienjako wzór dla kolejnych spraw. Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych odrzucił prawo do interposition. Uznano, że uprawnienie do uznania ustaw federalnych za niekonstytucyjne nie przynależy stanom, lecz sądownictwu federalnemu.

REFERENCES:

 • Abraham H.J., Justices, Presidents and Senators: A History of the United States Supreme Court Appointments from Washington to Clinton, Lanham 1999.
 • Belknap M.R., The Supreme Court under Earl Warren, 1953–1969, University of South Carolina Press 2005.
 • Carter R.L., The Warren Court and Desegregation, “Michigan Law Review” 1968, vol. 67 (2).
 • Cray E., Chief Justice: A Biography of Earl Warren, Simon & Schuster 1997.
 • Davis T.J., Plessy v. Ferguson, Santa Barbara 2012.
 • Driver J., The Constitutional Conservatism of the Warren Court, “California Law Review” 2012, vol. 100(5).
 • Ely J.W., The Chief Justiceship of Melville W. Fuller 1888–1910, Columbia 1995.
 • Ely J.W., The Fuller Court: Justices, Rulings and Legacy, Santa Barbara-Denver-Oxford 2003.
 • Gorski G., Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych do 1930 roku, Lublin 2006.
 • Groves H.E., Separate but Equal – The Doctrine of Plessy v. Ferguson, “Phylon” 1951, vol. 12(1).
 • Horwitz M.J, The Warren Court and the Pursuit of Justice, New York 1999.
 • King W.L., Melville Weston Fuller, Chief Justice of the United States, 1888–1910, New York 1950.
 • Longchamps de Berier F., Antydyskryminacyjna dyskryminacja? Granice polityki rasowej zakreślone przez Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych, “Forum Prawnicze” 2010, no. 1(1).
 • Machaj Ł., Oliver Wendell Holmes and the beginnings of the United States Supreme Court’s freedom of speech jurisprudence, [in:] Wybrane problemy nauki i nauczania prawa, eds. Kozerska, P. Sadowski, A. Szymański, Opole 2010.
 • Maciejewski, M., Oliver Wendell Holmes, [in:] Leksykon myślicieli politycznych i prawnych, eds. E. Kundera, M. Maciejewski, Warszawa 2006.
 • Powe L.A., Jr., The Warren Court and American Politics, Belknap Press 2000.
 • Rehnquist W.H., The Supreme Court. Revisited and Updated, New York, 2001.
 • Schuit S., Rogowski J.C., Race, Representation, and the Voting Rights Act, “American Journal of Political Science” 2017, vol. 61 (3).
 • Sokalska E., Legal and Political Dimensions of American Federalism: Development and Interpretations, Olsztyn 2018.
 • Sokalska E., Searching for Progress: Progressivism and the U.S. Supreme Court Jurisprudence (some remarks), “Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2020, no. 5 (57).
 • Sokalska E., The U.S. Supreme Court and the establishment of the separate but equal doctrine, [in:] Współczesne problemy praw człowieka: wybrane aspekty – Contemporary Problems of Human Rights: Selected Aspects, eds. M. Mamiński, M. Rzewuski, Warszawa 2019.
 • Tushnet M., I Dissent: Great Opposing Opinions in Landmark Supreme Court Cases, Boston 2008.
 • Warren C., The Supreme Court in the United States History, no. 1, Boston 1922.
 • White G.E., Justice Oliver Wendell Holmes: Law and the Inner Self, New York 1993.
 • Williams J., Eyes on the Prize: America’s Civil Rights Years, 1954–1965, New York 2002.
 • Zajadło J., Konstytucja amerykańska jako kompromis – wstydliwy problem niewolnictwa, “Gdańskie Studia Prawnicze” 2014, no. 31.

segregation legal interpretation Jurisprudence civil rights constitutional doctrine the Supreme Court of the United States orzecznictwo segregacja wykładnia prawa prawa obywatelskie doktryna konstytucyjna Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart