Election Petitions in Poland: The Efficiency Analysis of the Institution

Author: Jagoda Wojciechowska
Institution: Nicolaus Copernicus University in Toruń (Poland)
Year of publication: 2018
Source: Show
Pages: 491-502
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppsy2018304
PDF: ppsy/47-3/ppsy2018304.pdf

The article concerns the analysis of procedures connected with election petitions in Poland on the basis of the constituencies under the jurisdiction of the District Court in Toruń. It should be mentioned, however, that research is currently being conducted in other courts, which even at the preliminary stage appears to corroborate the results of the analysis presented in the article. The research focuses on the guarantees of the efficiency of the electoral petition in Poland. The election petition is the most important instrument which is available to verify the validity of elections. The Constitution does not regulate this matter, entrusting the legislator with this task. The possibility of submitting an election petition implements the principle of the external judicial review of the progress of an election or referendum, which can be initiated upon the request of a legal entity entitled to submit the petition. Considering the role of the petition proceedings as well as the values which remain protected within the procedure of settlement, the legislator should demonstrate the utmost care to increase their efficiency. However, the regulations concerning election petitions are scattered around the whole Electoral Code. Furthermore, for an election petition to be justified, there must be a cause-effect link between the law violation and the results of an election, with the burden of proof placed on the petitioner. The overall result is that in judicial practice only in few cases have grievances in election petitions been considered justified.

References:

 • Antoszewski, A., Herbut R. (2001). Systemy polityczne współczesnego świata. Gdańsk: Arche, p. 210.
 • Banaszak, B. (2014). “Protest wyborczy w wyborach parlamentarnych”. Przegląd Sejmowy, 120, Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe, p. 49 – 50.
 • Buczkowski, Ł. (2011). “Stwierdzenie ważności wyborów parlamentarnych i prezydenckich na gruncie Kodeksu wyborczego”. In K. Skotnicki (Ed.). Kodeks wyborczy: Wstępna ocena, Warszawa, Wydawnictwo Sejmowe, p. 228.
 • Dauter, B. (2005). “Protesty wyborcze a ważność wyborów organów samorządu terytorialnego”. In F. Rymarza (Ed.), Państwowa Komisja Wyborcza, Demokratyczne standardy prawa wyborczego Rzeczypospolitej Polskiej: Teoria i praktyka. Warszawa: Państwowa Komisja Wyborcza, p. 76.
 • Gebert, S., (1981). Kongres Stanów Zjednoczonych Ameryki, Wrocław: Ossolineum.
 • Grabowska, S., Grabowski, R. (Eds.). (2006). Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. Prawo wyborcze do parlamentu w wybranych państwach europejskich. Rzeszów 3 – 4 kwietnia 2006 r., Rzeszów: Poligrafia Wyższego Seminarium Duchownego.
 • Hatchard, J. (2015). “Election Petitions and The Standard of Proof”, Denning Law Journal, Vol. 27, Buck­ingham, University of Buckingham Press, p. 291 – 302.
 • Józefowicz, A. (1997). “Regulacja prawna protestu przeciwko ważności referendum konstytucyjnego”. Państwo i Prawo, 6, Łódź: Zrzesz. Prawników Demokratów, p. 24.
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 (Dz.U. 1997 No. 78, 483).
 • Mistygacz, M. (2011). “Protesty wyborcze i ważność wyborów. Polskie wybory 1991 – 2011”, (Eds.) A. Materska-Sosnowska, T. Słomka, Studia Politologiczne, Vol. 22, Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa, p. 140 – 141.
 • Planeta, P., Chrabąszcz, R. (1996). “I tura wyborów prezydenckich 1995 w prasie polskiej”. Zeszyty pra­soznawcze, No. 1/2, Kraków: Wydawnictwo RSW Prasa, p. 82 – 94.
 • Pohoski, M. (1996). “Informacja o wyższym wykształceniu Aleksandra Kwaśniewskiego a wynik wyborów prezydenckich 1995: Opinie socjologów dla SN. Uwagi dotyczące wykorzystania ekspertyz socjolog icznych w postępowaniu przed SN”, Kultura i Społeczeństwo, No. 1, Warszawa: Państ. Wydaw. Nauk, pp. 227 – 234.
 • Postanowienie SN z 5 grudnia 1995, SW 247/95.
 • Postanowienie z 8.7.2009 r., III SW 17/09, OSNAPiUS 2010, No. 1 – 2, 29.
 • Rakowska, A. (2010). “Ogólna charakterystyka postępowania w sprawach z protestów wyborczych w wybo­rach samorządowych”. In M. Stec, K. Małysa-Sulińska (Eds.), Wybory i referenda lokalne: aspekty prawne i politologiczne, Warszawa, Kraków: Wolters Kluwer Polska, p. 191.
 • Repel, J. (1995). “Weryfikacja wyborów parlamentarnych w polskim prawie konstytucyjnym”. In K. Działocha (Ed.), Przeobrażenia we współczesnym prawie konstytucyjnym, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, p. 126.
 • Rytel-Warzocha, A. (2008). “Sądowa kontrola nad referendum ogólnokrajowym”. In A. Szmyt (Ed.), Trzecia władza – sądy i trybunału w Polsce: Materiały Jubileuszowego L Ogólnopolskiego zjazdu Katedr i Zakładów Prawa Konstytucyjnego. Gdynia, 24 – 26 kwietnia 2008 roku, Gdańsk: Wydawnictwo Uni­wersytetu Gdańskiego, p. 345.
 • Skotnicki, K. (2007). “Wpływ funkcji wyborów na prawo wyborcze i system wyborczy. Zarys problematyki” Przegląd Sejmowy, No. 2, Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe, p. 12.
 • Sokala, A., Michalak, B., Uziębło, P. (2013). Leksykon prawa wyborczego i referendalnego oraz systemów wyborczych. Warszawa: Lex a Wolters Kluwer business, pp. 180 – 181.
 • Ustawa Konstytucyjna z dnia 17 października 1992 o wzajemnych stosunkach między władzą ustawodawczą i wykonawczą Rzeczypospolitej Polskiej oraz o samorządzie terytorialnym (Dz.U. 1992 No. 84, 426).
 • Ustawa z dnia 17 listopada 1964 – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. 1964 No. 43, 296).
 • Ustawa z dnia 28 maja 1993 Ordynacja do Sejmu RP (Dz.U. No. 45, 205).
 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 – Kodeks wyborczy (Dz.U. 2011 No. 21, 112 ).
 • Wojtasik, W. (2012). Funkcje wyborów w III Rzeczypospolitej: Teoria i praktyka. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 • Żukowski, A. (2006). “System wyborczy do Sejmu i Senatu RP – kierunki zmian”. In S. Grabowska, R. Grabowski (Eds.), Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. Prawo wyborcze do parlamentu w wybranych państwach europejskich: Rzeszów 3 – 4 kwietnia 2006 r., Rzeszów: Poligrafia Wyższego Seminarium Duchownego, pp. 17.

election verification election petition voting civil rights democracy elections electoral system

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart