Author: Justyna Wasil
Institution: University of Maria Curie-Skłodowska
Author: Monika Sidor
Institution: University of Maria Curie-Skłodowska
Author: Katarzyna A. Kuć-Czajkowska
Institution: University of Maria Curie-Skłodowska
Year of publication: 2018
Source: Show
Pages: 477-490
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppsy2018303
PDF: ppsy/47-3/ppsy2018303.pdf

Pathologies and abuses accompany elections and are connected with the electoral system both in its narrow and broad sense. Moreover, they stem from a human nature and a degree of democratic principles consolidation. Cohabitation is conditioned by the electoral system and, in the case of the proportional allocation of seats, it arises more often than in the majority system with single member constituencies. The phenomenon itself is not always pathological. However, such an adverse situation develops when it comes to clashes, neither substantive nor creative, between the municipal bodies and, in consequence, the interests of the local community are jeopardised. Elections at the municipal level are also accompanied by other pathologies and abuses including: coercing votes when voting by proxy, adding voters to an electoral roll, bringing residents to a polling place, paying for one’s votes, preying on the naïvety of voters which can take grotesque forms or brutalising an election campaign caused by the mediatisation of local policy. The above-mentioned phenomena were examined and presented in the paper based on the analysis of statistical data, articles from the local press and, most essentially for the discussed subject, a rich material collected thanks to the in-depth interviews conducted by the authors.

References:

 • Adamik-Szysiak M., Romiszewska B., Łukasik-Turecka A. (2016). Barwy wyborczej kampanii samorządowej 2014 roku na Lubelszczyźnie. Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 • Alberski R, ed. (2008). Wybory samorządowe na Dolnym Śląsku w 2006 roku. Wzorce rywalizacji w lokalnych systemach politycznych. Wrocław: Wydawnictwo Profil.
 • Banaś M., Lechowicz P. (2015). “Koabitacja a trwałość gabinetów koalicyjnych w Polsce po 1991 roku”. Polityka i Społeczeństwo, nr 4.
 • Barczyński J. (30.12.2014). “Nowy wójt gminy Sawin z najniższą pensją. «Sprawdzi się, zarobi więcej»”, http://www.dziennikwschodni.pl/chelm/nowy-wojt-gminy-sawin-z-najnizsza-pensja-sprawdzi-sie-zarobi-wiecej,n,141229715.html.
 • Betkiewicz W. (2010). “Determinanty składu koalicji w sejmikach wojewódzkich w 2010 roku. Cele pro­gramowe czy stanowiska w zarządach?” In Nalewajko E. (Ed.), Radni sejmików wojewódzkich. Role i konteksty. Warszawa: Wydawnictwo PAN.
 • Bukowski Z., Jędrzejewski T., Rączka P. (2013). Ustrój samorządu terytorialnego, Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierowania “Dom Organizatora”.
 • Dolnicki B. ed. (2016). Ustawa o samorządzie gminnym: komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer SA.
 • Dunajska, A. (2014). “Procesy w trybie wyborczym. Jedna wygrana Żuka, jedno zwycięstwo PiS”, http://www.polskatimes.pl/artykul/3646988,procesy-w-trybie-wyborczym-jedna-wygrana-zuka-jedno-zwyciestwo-pis,-1,11,id,t,so,nk.html.
 • Dziemidok-Olszewska, B. (2010). “Koabitacja w perspektywie porównawczej (na przykładzie V Republiki Francuskiej i Polski)”, In Adaptacja – reforma – stabilizacja. Przestrzeń publiczna we współczesnych systemach politycznych, T. Koziełło, P. Maj, W. Paruch (Eds.). Rzeszów: Wydawnictwo UR.
 • Izdebski H., Kulesza, M. (2004). Administracja publiczna, Liber Sp. z o.o. Warszawa.
 • Jeziński, M., Peszyński, W., Seklecka, A. (Eds.) (2013). Wybory 2010. Media i marketing polityczny, Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
 • Kotarba, B. (2011). Walka polityczna na forum Rady Miasta Rzeszowa w latach 2002 – 2010, Rzeszów: Wydawnictwo URz.
 • Kotras, M. (2009). Przywództwo polityczne na poziomie regionu. Przykład województwa łódzkiego, Łódź.
 • Koziełło, T., Szczepański, D. (Eds.) (2017). Geografia wyborcza Polski. Interpretacje postaw i zachowań obywateli. Rzeszów.
 • Larsen, H.O. (2005). “Transforming political leadership: Models, trends and reforms”. In R. Berg, N. Rao (Eds.), Transforming political leadership. Nowy Jork: Palgrave Macmilan.
 • Leoński, Z. (2006). Samorząd terytorialny w RP. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
 • Michałowski, S., Sidor, M., Wasil, J., eds. (2016). 25 lat samorządu terytorialnego w Polsce – bilans doświadczeń. Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 • Mieczkowska-Czerniak K., Radzik-Maruszak, K., eds. (2012). 20 lat samorządu terytorialnego w Polsce – sukcesy, porażki, perspektywy. Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 • Model przywództwa (2006). Piasecki K.A. (red.). Kraków: Wydawnictwo “Profesja”.
 • Mouritzen, E., Svara J. (2002). Leadership at the Apex. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press.
 • Piasecki, A.K. (2007). Samorząd terytorialny i wspólnoty lokalne. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.
 • Piasecki, A.K. (Eds.) (2008). Model przywództwa. Kraków: Wydawnictwo Profesja.
 • Pierzchalski, F. (2013). Morfogeneza przywództwa politycznego. Bydgoszcz: Wyd. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.
 • Popik, K., Szmulik, B., Mazuryk M. (Eds.) (2016). 25 lat funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce – teoria i praktyka. Lublin: Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji.
 • Riker, W., & Ordeshook, P. (1968). A Theory of the Calculus of Voting. American Political Science Review, 62(1), 25 – 42. doi: 10.1017/S000305540011562X.
 • Sidor, M., Kuć-Czajkowska, K.A., Wasil, J. (2017). Koabitacja na poziomie gminnym w Polsce, Warszawa. Wyd. Socholar.
 • Skrzydło, W. (1989). “Ustrój polityczny V Republiki w okresie kohabitacji (1986 – 1988)”. Studia Prawnicze, 2 – 3.
 • Surówka, A. (2015). “Zmiana systemu wyborczego do rad gmin a łączność z wyborcami”. Polityka i Społeczeństwo, nr 3(13), p. 96 – 112.
 • Swianiewicz, P., Klimska, U. (2003). “Kto rządzi gminą i jak? Lokalni liderzy polityczni w teorii i praktyce samorządów w Polsce”, Studia Regionalne i Lokalne, nr 4(14).
 • Szalkiewicz, W.K. (2014). Praktyki manipulacyjne w polskich kampaniach wyborczych. Kraków–Legionowo: Edu-Libri.
 • Śmigielska, J. (2004). Teatr władzy lokalnej. Warszawa: Wydawnictwo TRIO.
 • Turska-Kawa, A. (2013). Osobowościowe uwarunkowania zachowań wyborczych. Studium województwa śląskiego. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Tybuchowska-Hatlińska, K. (Ed.) (2013). Wybory do samorządu terytorialnego w Polsce. Dwadzieścia lat doświadczeń w subregionie ciechanowskim. Toruń: Europejskie Centrum Edukacyjne.
 • Ustawa z 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy, Dz. U. 2011, nr 21, poz. 112 z późn. zm.
 • Zemsta, E. (2017). “Są zarzuty dla wójta gminy Tarłów!”, http://www.echodnia.eu/swietokrzyskie/wiado­mosci/opatow/a/sa-zarzuty-dla-wojta-gminy-tarlow,12250007/.
 • Żukiewicz, P. (2011). Przywództwo polityczne. Teoria i praktyka, Warszawa: Difin.

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart