Author: Grzegorz Radomski
Institution: Nicolaus Copernicus University in Toruń
Year of publication: 2019
Source: Show
Pages: 232-241
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppsy2019203
PDF: ppsy/48-2/ppsy2019203.pdf

The article analyses the Polish political thought after 1989 concerning the local self-government. Attention was drawn to various currents of the Polish political thought, such as liberalism, conservatism, the teaching of the Church, social democracy or nationalism. Particular attention was paid to the role of the self-government in building civil society and to the forms of citizen participation. According to the main hypothesis, the activity of the local self-government is generally accepted. The self-government is an important element of political projects and is considered an important element of civil security and plays an important role in building the civil society. The thought of Charles Taylor “the atrophy of the self-government constitutes a danger for the stability of the liberal society and in the consequence for the freedom protected by it” suited undoubtedly the liberals and the representatives of other political trends

REFERENCES:

 • Adamowicz, P. (2008). Gdańsk jako wyzwanie. Gdańsk: Słowo/Obraz Terytoria.
 • Bukowski, A. (2011). Demokracja lokalna a dobro wspólne. Uwagi sceptyka. Znak, No. 673.
 • Bokajło, W. (1998). Społeczeństwo obywatelskie. In Leksykon politologii. eds. A. Antoszewski, R. Herbut. Wrocław: Atla2.
 • Chruściak, R. (1997). Projekt Konstytucji PSL i UP. In Projekty Konstytucji 1993-1997, part 1. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.
 • Ganowicz, E. (2014). Idea samorządności w Polsce-próba aksjologicznej systematyzacji w ujęciu politologicznym. Przegląd Politologiczny, No. 2.
 • Gieorgica, P. (1991). Wybory a samorząd terytorialny. Wspólnota.
 • Górski, R. (2003). Demokracja uczestnicząca w samorządzie lokalnym. Poznań-Kraków.
 • Hartman, J. (2002). Nie-nowoczesny liberalizm. Projekt manifestu. “Przegląd Polityczny”, No. 56.
 • Krzemiński, I. (2015). Liberalizm polski. Warsaw: SEDNO Wydawnictwo Akademickie.
 • Lipowicz, I. (2009). Ustrojowe aspekty reformy samorządowej w latach 1990-1998 w świetle współczesnych wyzwań wobec administracji publicznej. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, No. 2, p. 147-153.
 • Imiołczyk, B., Regulski, J. (2007). Samorząd i demokracja lokalna. Raport konwersatorium Doświadczenie i Przyszłość, No 2.
 • Karnowska, D. (2011). Spór o wspólnoty. Idee komunitarystyczne we współczesnej polskiej myśli politycznej. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Kilmek, M. (2013). Samorząd terytorialny w deklaracjach ideowych i praktyce politycznej Polskiego
 • Stronnictwa Ludowego w III Rzeczypospolitej. Lublin: Wydawnictwo KUL. Koziełło, T. (2017). Myśl polityczna Ligi Polskich Rodzin. (2001-2009). Narodowa wizja państwa, społeczeństwa i polityki. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 • Król, M. (2014) Słownik demokracji samorządowej. Warsaw: Kurhaus Publishing.
 • Kulesza, M. (2008) Budowanie samorządu. Wybór tekstów ze “Wspólnoty”. Warsaw: Municipium.
 • Maj, E. (2004). Polska bez powiatów i regionówugrupowania neoendeckie wobec reform administracji publicznej. In Samorząd lokalny w Polsce. Społeczno-polityczne aspekty funkcjonowania, edited by S. Michałowski, A. Pawłowska. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej.
 • Makowski, J. (2014). Samorządność radykalna. Instytut Idei, No. 7.
 • Malewska-Szałygin, A. (2002). Wiedza potoczna o sprawach publicznych. Rozmowy o władzy lokalnej
 • w wybranej gminie mazurskiej w latach 1994-1995. Warsaw: DiG. Mazowiecki, T. (2012). Rok 1989 i następne.Teksty wybrane i nowe. Warszawa: Prószyński i S-ka
 • Mażewski, L. (1989). Mechanizm rzadzenia w nowej konstytucji. Przegląd Polityczny, No. 12.
 • Nawratek, K. (2008). Miasto jako idea polityczna. Cracov: Korporacja Ha!Art.
 • Olszewski, P. (2007). Samorząd terytorialny w programach ugrupowań politycznych w Polsce (1989-1998). Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek. Przemównia, listy, wywiady Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Aleksandra Kwaśniewskiego. Wybór. The Self-government Constitutes 241
 • (2000). Warszawa: Kancelaria Prezydenta RP. Radomski, G. (2017). Spory o samorząd terytorialny w polskiej myśli politycznej po 1989 roku. Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK. Rok rządu premiera
 • Mazowieckiego. (1990). Zeszyty dokumentacyjne PAP, No. 6/271.
 • Sowa, M. (2011). Samorząd. Pięć kluczowych problemów. Znak, No. 3. Sprawozdania stenograficzne z posiedzeń Sejmu RP. (19.02.2014). Wypowiedź posła Roberta Teleusa.
 • Stępień, J. (2015). Samorząd terytorialny w systemie władz publicznych i w społeczeństwie. In Rzeczpospolita w koncepcjach transformacji ustrojowej 1989 r., ed. A. Gołębiowska. Warsaw: Powszechne Wydawnictwo Prawnicze.
 • de Tocqueville, A. (1996). O demokracji w Ameryce. Warsaw: Fundacja Aletheia.
 • Taylor, Ch. (1994). Kiedy mówimy: społeczeństwo obywatelskie. In Europa i społeczeństwo obywatelskie. Rozmowy in Castel Gandolfo, ed. K. Michalski. Cracov: Znak.
 • Taylor, Ch. (1996). Polityka liberalna a sfera społeczna. In Społeczeństwo liberalne. Rozmowy w Castel Gandolfo. Cracov: Znak.

Author

Grzegorz Radomski

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Nicolaus Copernicus University in Toruń, Faculty of Political Sciences and International Studies; contact details: Powstanców 41, 09-200 Sierpc

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart