Research on Systemic Transformation in the Countries of Central Asia

Author: Tadeusz Bodio
Institution: University of Warsaw, Poland
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8873-7434
Author: Andrzej Wierzbicki
Institution: University of Warsaw, Poland
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5493-164X
Year of publication: 2020
Source: Show
Pages: 111-133
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppsy2020307
PDF: ppsy/49-3/ppsy2020307.pdf

The article presents the goals, tasks, organization and major stages of implementation of the international programme of research on transformation in the countries Central Asia. The research has been conducted since 1997 by a team of political scientists from the University of Warsaw in cooperation with representatives of other Polish and foreign universities.

REFERENCES:

 • Bodio, T. (2005a). “Clan systems as a policy mechanism (on the example of Central Asian countries)”. In B. Kaczmarek (Ed.), Metaphores of policy, 3. Warszawa.
 • Bodio, T. (2005b). “Kyrgyzstan: a national uprising or a clan coup?”. Społeczeństwo i Polityka. Pismo edukacyjne, 1(2).
 • Bodio, T. (2008). “Research on systemic transformation in the countries of Central Asia”. Political Studies, 12, 22.
 • Bodio, T., & Jakubowski W. (2010). “On the Issues of Research on Leadership and Elites in the CIS”. In T. Bodio, & W. Jakubowski (Eds.), Leadership and political elites in the CIS, Vol. 2 (17-36). Warsaw.
 • Bodio, T., Jakubowski, W., & Załęski, P. (2007). “Contemporary Polish research on Central Asia, Central Asia. Problems of history and modern times. Centralnaâ Aziâ. Problemy istorii i sovriemennosti”. Społeczeństwo i polityka. Pismo edukacyjne, 2-4, 11-13.
 • Deres, P. (2003). “Put’ v Aziû. Beseda c profesorom Tadeuszem Bodio”. Novaâ Polša, 5(42).
 • Grochmalski, P. (2006). Kazachstan. Political Studium. Toruń.
 • Jakubowski, W. (2011). “Political parties and social organizations of Turkmenistan”. In J. Filipkowski, T. Gajowniczek, B. Kosiba, & D. Radziszewska-Szczepaniak (Eds.), Faces of Olsztyn political science, vol. V. Political studies and sketches: International Affairs (215-230). Olsztyn.
 • Jakubowski, W., & Załęski, P. (2011a). “Attitudes of the Kyrgyz society to political parties”. In W. Jakubowski, & P. Załęski (Eds.), Kyrgyzstan, Cultural and socio-political problems (395-420). Bishkek-Warsaw.
 • Jakubowski, W., & Załęski, P. (Eds.). (2011b). Kyrgyzstan, Cultural and socio-political problems. BishkekWarsaw.
 • Jakubowski, W., Zamęcki, Ł., & Załęski, P. (Eds.). (2013). Political sciences. Selected theoretical and methodological problems. Bishkek-Pułtusk.
 • Lamulin, M. (2015). Istoriâ Kazachstana i Centralnoj Azii v mirovoj orientalististike (k 550-letiû Kazachskogo chanstva). Astana.
 • Marszałek-Kawa, J., Girzyński, Z. (Eds.). (2017). Pogranicze cywilizacji. Współczesne wyzwania Azji Centralnej i Kaukazu. Toruń: Adam Marszałek Publishing House.
 • Piskorska, O. (2012). “European Union - Central Asia: an outline of relations”. Społeczeństwo i polityka. Pismo edukacyjne, 3(44).
 • Saidov, A. (2014). “Konstitucii Riespubliki Polszi głazami uzbeckogo jurysty”. Nowa Polityka Wschodnia, 6(41).
 • Saidov, A. (2016). “Zakonodatielstwo o wyborach v Uzabekistanie: novejsije tendencji”. Nowa Polityka Wschodnia, 2(11).
 • Wallas, T., Fiedler, R., Przybylska-Maszner, B. (2018). “The origin and main trends of the evolution of the European Union’s Policy in Central Asia”. In European Union and Central Asia. Cooperation in Transition. Berlin: Logos Verlag GmbH.
 • Wierzbicki, A. (2008). Ethnopolitics in Central Asia (Introduction). Warsaw.

post–communism velvet revolutions ethnopolitics political modernization political tradition political transformation Uzbekistan Turkmenistan Tajikistan Kyrgyzstan Kazakhstan Central Asia Research programme

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart