Author: Piotr Lewandowski
E-mail: p.lewandowski@akademia.mil.pl
Institution: War Studies University (Poland)
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3664-4815
Published online: 19 July 2021
Final submission: 13 July 2021
Printed issue: December 2021
Source: Show
Page no: 16
Pages: 133-147
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppsy202140
PDF: ppsy/50/ppsy202140.pdf

The article analyzes the Polish reason of state in changing international order understood as the loss of hegemon position by the United States. The author defines the reason of state as an analytical operant and relates it to the security and sovereignty of a state in the international environment. The text also outlines possibilities of development of Poland's reason of state in the region and global geopolitics.

REFERENCES:

 • Balcerowicz, B. (2005). Teorie. koncepcje wojny (i pokoju) po zimnej wojnie. In R. Kuźniar (Ed.), Porządek międzynarodowy u progu XXI wieku. Warszawa.
 • Balcerowicz, B. (2010). Siły zbrojne w stanie pokoju. kryzysu i wojny. Warszawa.
 • Bartosiak, J. (2018). Rzeczpospolita między lądem a morzem. O wojnie i pokoju. Warszawa.
 • Bidet, J., & Dumenil, G. (2011). Alter-marksizm. Inny marksizm dla innego świata. Warszawa.
 • Bochenek, R. (2020). Statement for the Polish Press Agency. Współpraca regionalna z Łotwą i Serbią oraz zacieśnienie relacji gospodarczych z Chinami. Premier Szydło rozmawiała w Rydze z premierami innych państw. wPolityce. https://wpolityce.pl/swiat/314317-wspolpraca-regionalna-z-lotwa-i-serbia-oraz-zaciesnienie-relacji-gospodarczych-z-chinami-premier-szydlo-rozmawiala-w-rydze-z-premierami-innych-panstw
 • Bodio, T., & Chodubski, A. (2003). Politologia jako futurologia. In Metafory polityki. Warszawa.
 • Brzeziński, Z. (1999). Bezład. Polityka światowa u progu XXI wieku. Warszawa.
 • Cooper, R. (2003). The Breaking of Nations - Order and Chaos in the Twenty-First Century. London.
 • Czornik, K. (2018). Ewolucja pozycji międzynarodowej USA w okresie pozimnowojennym. Studia Politicae Universitatis Silesiensis, 21.
 • Dołączyliśmy do elitarnego grona. Polska krajem rozwiniętym. (2020). https://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/dolaczylismy-do-elitarnego-grona-polska.23.0.2416663.html
 • Dumała, H. (2012). Transnarodowe sieci terytorialne w Europie. Lublin.
 • Ferguson, N. (2017). Wielka degeneracja. Jak psują się instytucje i umierają gospodarki. Kraków.
 • Furmański, P. (2007). Trzecia Rzeczpospolita między Stanami Zjednoczonymi Ameryki a Unią Europejską - wybór opcji geopolitycznej. In W. Paruch, & K. Trembicka (Eds.), Niepodległość. Zależność. Suwerenność. Problematyka zagraniczna w najnowszej polskiej myśli politycznej. Lublin.
 • Gaddis, J.L. (1991). Toward the Post-Cold World. Foreign Affairs, 2.
 • Giddens, A. (2009). Europa w epoce globalnej. Warszawa.
 • Grosse, T.G. (2016). Tragedia państw peryferyjnych. czyli o geopolitycznych dylematach Polski w Unii Europejskiej. In T. Zarycki (Ed.), Polska jako peryferie. Warszawa.
 • Gruszko, K. (2013). Rola organizacji międzynarodowych w kreowaniu globalnego ładu międzynarodowego. In E. Haliżak, & M. Pietraś (Eds.), Poziomy analizy stosunków międzynarodowych. Warszawa.
 • Gupta, K. (2006). The State of Securitization Theory: A Review of The Politics of Insecurity. In J. Huysmans (Ed.), The Politics of Insecurity: Fear. Migration and Asylum in the EU.
 • Howarth, D. (2008). Dyskurs. Warszawa.
 • Huntington, S. (1999). The Lonely Superpower. Foreign Affairs, 2.
 • Iwanek, K. (2017). Chiński projekt “Nowego Jedwabnego Szlaku”. Retoryka a rzeczywistość. Raport Ośrodka Badań Azji Centrum Badań nad Bezpieczeństwem Akademii Sztuki Wojennej. Warszawa.
 • Jureńczyk, Ł. (2015). Zewnętrzne i wewnętrzne determinanty opcji atlantyckiej w polskiej polityce zagranicznej i bezpieczeństwa lat dziewięćdziesiątych XX w. In T. Ambroziak (Ed.), Solidarność a demokracja. 25 lat transformacji postkomunistycznej. Toruń.
 • Kaczmarski, M. (2015). Realizm neoklasyczny. In R. Zięba (Ed.), Teorie i podejścia badawcze w nauce o stosunkach międzynarodowych. Warszawa.
 • Kaczyńska, D. (2016). Kapitał ma narodowość. Polscy gracze przechodzą do ofensywy. Warszawa.
 • Kaczyński, J. (2011). Polska racja stanu. In B. Jusiak (Ed.), Racja stanu. Poznań
 • Kagan, R. (2009). Powrót historii i koniec marzeń. Poznań.
 • Kałążna, K., & Rosicki, R. (2013). O interesie narodowym i racji stanu – rozważania teoretyczne. Przegląd Politologiczny, 1.
 • Karkoszka, A. (1994). Droga Polski do NATO. In M. Kern Jędrychowska (Ed.), Bezpieczeństwo Polski w zmieniającej się Europie. Toruń.
 • Kissinger, H. (1994). Dyplomacja. Warszawa.
 • Kissinger, H. (2016). Porządek światowy. Wołowiec.
 • Kiwerska, J. (2015). Światowe przywództwo Ameryki w XXI w. Poznań.
 • Klein, N. (2017). Doktryna szoku. Jak współczesny kapitalizm wykorzystuje klęski żywiołowe i kryzysy społeczne. Warszawa.
 • Kopeć, R., & Mazur, P. (2017). Odstraszanie militarne w XXI wieku. Polska – NATO – Rosja. Kraków.
 • Krauthammer, C. (2002/2003). The Unipolar Moment Revisited – United States World Dominance. The National Interest, 70.
 • Kuźniar, R. (2003). Niebezpieczeństwo nowego paradygmatu bezpieczeństwa. In R. Kuźniar, & Z. Lachowski (Eds.), Bezpieczeństwo międzynarodowe czasu przemian. Zagrożenia - Koncepcje - Instytucje. Warszawa 2003.
 • Kuźniar, R. (2006). Bezpieczeństwo w stosunkach międzynarodowych. In E. Haliżak, & R. Kuźniar (Eds.), Stosunki międzynarodowe. Geneza. struktura. dynamika. Warszawa.
 • Lakomy, M. (2015). Cyberprzestrzeń jako nowy wymiar rywalizacji i współpracy państw. Katowice.
 • Laruelle, M. (2012). Russian Euroasianism An Ideology of Empire. Baltimore.
 • Lewandowski, P. (2019). Geopolityczne idee wielkoprzestrzenne jako soft power – analiza przypadku Rzeczypospolitej. Kwartalnik Bellona, 3.
 • Łastawski, K. (2016). Dylematy współczesnej polskiej racji stanu. In R. Zięba, & T. Pawłuszko (Eds.), Polityka zagraniczna Polski w zmieniającym się ładzie międzynarodowym: wybrane problemy. Kielce.
 • Łoś-Nowak, T. (2013). Państwowy poziom analizy w stosunkach międzynarodowych. In E. Haliżak, & M. Pietraś (Eds.), Poziomy analizy stosunków międzynarodowych. Warszawa.
 • Miłoszewska, D. (2009). Nowy Porządek Świata jako polityczna forma globalizacji. Geopolityka: biuletyn naukowo-analityczny Instytutu Geopolityki, 1(2).
 • Mondry, J. (2000). Wczoraj. dziś i jutro geopolityki. In J. Mondry (Ed.), W objęciach geopolityki: Polska. Japonia. Eurazja: Publicystyka na łamach “Kultury”. London.
 • Morgenthau, H. (2010). Polityka między narodami. Walka o potęgę i pokój. Warszawa.
 • Musioł, M. (2018). Znaczenie sekurytyzacji i sektorów bezpieczeństwa w ramach krytycznych studiów nad bezpieczeństwem. Historia i Polityka, 23(30).
 • O'Tuathail, G. (1998). Postmodern geopolitics? The modern geopolitical imagination and beyond. In G. O'Tuathail, & S. Dalby (Eds.), Rethinking geopolitics.
 • Okrasa, T. (2017). Ewolucja unipolarnego systemu międzynarodowego i jej implikacje dla bezpieczeństwa międzynarodowego. In K. Czornik, & M. Szynol (Eds.), Wyzwania i zagrożenia dla bezpieczeństwa międzynarodowego i narodowego pod koniec drugiej dekady XXI wieku. Katowice.
 • Pacuła, P. (2008). Polska-USA: co może nam dać partnerstwo z Waszyngtonem? Bezpieczeństwo Narodowe, 1-2.
 • Perycz, E. (2009). Strategiczne prognozowanie. modelowanie i symulacja. Warszawa.
 • Potulski, J. (2010). Geopolityka w świecie ponowoczesnym. Częstochowa.
 • Romaniszyn, K. (2016). Kolonializm w dobie globalizacji? Świat i Słowo, 27.
 • Rzegocki, A. (2008). Racja stanu a polska tradycja myślenia o polityce. Kraków.
 • Secomski, K. (1971). Prognostyka. Warszawa.
 • Sienkiewicz, M. (2016). Koncepcja Trójmorza w polityce zagranicznej polski po 2015 r. Dyplomacja i Bezpieczeństwo, 1(4).
 • Siudak, M. (2017). Trójmorze – projekt polski czy chorwacki? http://geopolityka.net/michal-siudak-trojmorze-projekt-polski-czy-chorwacki/
 • Siudak, M. (2020). Trójmorze. http://geopolityka.net/michal-siudak-trojmorze/
 • Stańczyk, Z.J. (2004). Konsensus waszyngtoński a reformy w krajach postkomunistycznych. Zeszyty Naukowe, 2.
 • Strategiczny zwrot Pentagonu. Chiny w centrum uwagi. (2019). https://forsal.pl/artykuly/1390088.strategiczny-zwrot-pentagonu-chiny-w-centrumuwagi.html?fbclid=IwAR0zmZ4dFKd_VzzXIVmIfNL7dK4cg8gUEYYwn4QIm06RzcDA8YPTzLR2FG0
 • Swift, Cf.A. (2010). Wprowadzenie do filozofii politycznej. Kraków.
 • Sykulski, L. (2018). Geopolityka a bezpieczeństwo Polski. Warszawa.
 • Szalacha-Jarmużek, J. (2013). Instrumentarium globalnego panowania. O podmiotowych aspektach globalizacji. Poznań.
 • Śliwiński, B. (2020). Trójmorze – koncepcja geopolityczna dla każdego. http://geopolityka.net/bartosz-sliwinski-trojmorze-koncepcja-geopolityczna-dla-kazdego
 • Świeboda, H. (2017). Prognozowanie zagrożeń bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej. Warszawa.
 • Świeboda, H. (2015). Prognozowanie scenariuszowe w analizie systemowej. In P. Sienkiewicz, H. Świeboda, and E. Szczepaniuk (Eds.), Nie-bezpieczny świat. Systemy. Informacja. Bezpieczeństwo. Warszawa.
 • Ukielski, P. (2016). Mapa Trójmorza. Przegląd punktów wspólnych i rozbieżności w polityce 12 państw regionu. Raport, 3.
 • Waltz, K.N. (1990). Nuclear Myths and Political Realities. The American Political Science Review, 84(3).

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart