Author: Jarosław J. Piątek
Institution: University of Szczecin
Year of publication: 2015
Source: Show
Pages: 44-59
DOI Address: https://doi.org/10.15804/rop201504
PDF: rop/2015/rop201504.pdf

For the purposes of this article it has been assumed that the army should not become an autonomous constituent of the state’s structure, since this would pose a threat of taking over a dominant position by this specific formation. The aim of the article is to analyze the modification of the reasons for the outbreak of war, and the means of conducting it. The ongoing changes in the security environment, both in national and worldwide scale, as well as the proceeding national interests of our country imply increasingly advanced tasks for the army and considerably extend their range. The process of transformation in the Polish army is being continued. Further changes are targeted at increasing operational capability in order to enable efficient accomplishment of domestic tasks and performing missions outside its borders. In the contemporary international reality there is a prevailing conviction, that the threat of the outbreak of a global-scale war is rather unlikely. However, other jeopardies and risks have recently come to the fore.

REFERENCES:

 • Balcerowicz, B. (2005). Teorie, koncepcje wojny (i pokoju) po zimnej wojnie. In: R. Kuźniar (ed.). Porządek międzynarodowy u progu XXI wieku (pp. 469 – 486). Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Balcerowicz, B. (2006). Siła militarna. Stan i perspektywy. In: E. Haliżak, R. Kuźniar et al. (eds.). Stosunki międzynarodowe w XXI wieku. Księga jubileuszowa z okazji 30-lecia Instytutu Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego (pp. 242 – 261). Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Balcerowicz, B. (2010). Siły zbrojne w stanie pokoju, kryzysu i wojny. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej (2013), (Biuro Bezpieczeństwa Narodowego), Warszawa.
 • Caney, S. (2009). Interwencja humanitarna a suwerenność państwowa. In: T. Żuradzki,
 • T. Kuniński (ed.). Etyka Wojny. Antologia tekstów (pp. 217 – 238). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Cohen, E. (2009). Wojna i technologie. In: J. Baylis, J. Wirtz, C.S. Gray, E. Cohen (eds.), Strategia we współczesnym świecie. Wprowadzenie do studiów strategicznych (pp.150 – 170). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Elak, L. (2012). Współczesne konflikty zbrojne – zarys problemu. Zeszyty Naukowe AON, 4, pp. 84 – 92.
 • Gągor, F. (2009). Dziesięć lat w NATO. Kwartalnik Bellona, 1, pp. 7 – 25.
 • Global Trends 2015: A Dialogue About the Future With Nongovernment Experts.
 • Gocuł, M. (2014). Współczesne uwarunkowania funkcjonowania i rozwoju Sił Zbrojnych RP. Kwartalnik Bellona, 1, pp. 11 – 25.
 • Gryz, J. (2010). Współczesne znaczenie siły militarnej w polityce międzynarodowej. Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego, 4, p. 23 – 36.
 • Jest już 10 wojskowych jednostek odbudowy, Retrieved from: www.polska-zbrojna.pl/home/articleshow/14683?t=Jest-juz-10-wojskowych-jednostek-odbudowy (7 I 2015)
 • Kaldor, M. (2000). Byle do wojny. Gazeta Wyborcza, 30.
 • Keegan, J. (1998). Historia wojen. Warszawa: Wydawnictwo Książka i Wiedza.
 • Koziej, S. (2008). Między piekłem a rajem. Szare bezpieczeństwo na progu XXI wieku. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Kuźniar, R. (2001). Polityka i siła. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Kuźniar, R. (2005). Polityka i siła. Studia strategiczne-zarys problematyki. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Kwieciński, Z. (2014). Edukacja wobec różnicy i inkluzji. Dwa typy dyskursów – w stronę pedagogiki pozytywnej. Kultura i Edukacja, 2, pp. 173 – 180.
 • Lachowski, Z. (2015). Bezpieczeństwo międzynarodowe w 2013 roku z perspektywy Rocznika SIPRI – omówienie i komentarz. Bezpieczeństwo Narodowe, 2, pp. 127 – 144.
 • Lekowski, M. (2011). Współczesna rewolucja w dziedzinie wojskowości. Analiza wybranych aspektów i cech charakterystycznych. Bezpieczeństwo Narodowe, 2, pp. 265 – 283.
 • Ojrzanowski, M.K. (2013) Transformacja polskich sił zbrojnych – miara sił na zamiary, Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego, 7, pp. 78 – 103.
 • Olzacka, E. (2012). Kulturowy zwrot w badaniu i prowadzeniu wojen – nowa perspektywa analityczne. Zeszyty Naukowe AON, 4, pp. 305 – 320.
 • Piątek, J. (2008). Zdolność do europejskiego bezpieczeństwa. Euroarmia – mit czy rzeczywistość?. In: Z tarczą czy na tarczy? Bezpieczeństwo Polski a Polska w bezpiecznym świecie (pp. 48 – 65). Szczecin: Wydawnictwo: The European Law Students’ Association.
 • Piątek, J. (2011). Rewolucja w dziedzinie wojskowości. In: E. Cała-Wacinkiewicz, R. Podgórzańska, D. Wacinkiewicz (eds.). Encyklopedia zagadnień międzynarodowych (pp. 832 – 833). Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
 • Piątek, J. (2013a). Bezpieczeństwo Polski w kontekście udziału w operacjach pokojowych NATO i UE. In: S. Wojciechowski, A. Wejkszner (eds.). Kluczowe determinanty bezpieczeństwa Polski na początku XXI wieku (pp. 47 – 69). Warszawa: DIFIN.
 • Piątek, J. (2013b). Poland’s Security in the Context of Its Involvement in NATO and UE Peacekeeping Operations. In: S. Wojciechowski, A. Potyrała (eds.). Poland’s Security. Contemporary Domestic and International Issues (pp. 41 – 61). Berlin: Logos Verlag.
 • Polk, W. (2000). Sąsiedzi i obcy. Podstawy stosunków międzynarodowych. Warszawa: Wydawnictwo Książka i Wiedza.
 • Popowski M. (2014). Transatlantyckie struktury bezpieczeństwa w obliczu kryzysu ukraińskiego. Retrieved from: www.bbn.gov.pl/ft p/dok/03/popowski.pdf (1 IX 2015)
 • Sobolewski, G. (2013). Siły zbrojne RP w zarządzaniu kryzysowym. Aspekt narodowy i międzynarodowy. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej.
 • Szpyra, R. (2012). Bezpieczeństwo militarne państwa. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej.
 • Wolf, F. (2008). Mit piękności. In: M. Szpakowska (ed.), Antropologia ciała. Zagadnienia i wybór tekstów (p. 103 – 108). Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart