Author: Renata Podgórzańska
Institution: University of Szczecin
Year of publication: 2015
Source: Show
Pages: 60-73
DOI Address: https://doi.org/10.15804/rop201505
PDF: rop/2015/rop201505.pdf

For the purposes of this article it has been assumed that public opinion is a rapidly changing state of consciousness of large social groups, made up of more or less stable ideas and beliefs, relating to debatable issues, which has a direct or indirect impact on the current or future interests of society by its properties. This article aims to analyze the impact of public opinion on Polish foreign policy after 1989. The article assumes that: the public opinion has an impact on decisions affecting foreign policy, although the extent of this impact is very different and often is purely indirect; impact of public opinion in Poland on foreign policy increases, but still shall be defined only as incidental impact; public opinion in Poland does not determine foreign policy.

REFERENCES:

 • Baum, M.A., Potter, P.B.K. (2008). The Relationships Between Mass Media, Public Opinion and Foreign Policy: Toward a Theoretical Synthesis. Retrieved from: http://www.hks.harvard.edu/fs/mbaum/documents/BaumPotter_AnnualReview2008.pdf (20 X 2015).
 • Beach, D. (2012). Analyzing foreign policy. Basingstoke: Palgrave Macmillan.
 • Bodnar A., Pacho I. (2012). Rola mediów w wyjaśnianiu sprawy tajnego więzienia CIA na terytorium Polski, Retrieved from: http://www.pl.boell.org/downloads/Polskie_media_i_wiezienia_CIA_raport.pdf (20 X 2015).
 • Breuning, M. (2007). Foreign Policy Analysis. A Comparative introduction. Basingstoke: Palgrave Macmillan.
 • Dugis V. (2009). Domestic Political Structure and Public Influence on Foreign Policy. A Basic Model. Retrieved from: http://www.academia.edu/1622920/Domestic_Political_Structure_and_Public_Influence_on_Foreign_Policy_A_Basic_Model (20 X 2015).
 • Guraziu, R., To what extent is foreign policy making affected by public opinion in a liberal democracy? Retrieved from: http://archive.atlantic-community.org/app/webroot/files/articlepdf/To%20what%20extent%20is%20foreign%20policy%20making%20affected%20by%20public%20opinion.pdf (20 X 2015).
 • Hill, Ch. (2003). The changing politics of foreign policy. Hampshire: Palgrave Macmillan.
 • Holsti, O.R. (1992). Public Opinion and Foreign Policy: Challenges to the Almond-Lippmann Consensus Mershon Series: Research Programs and Debates. International Studies Quarterly, 36(4), pp. 439 – 466.
 • Jabłoński, A.W. (2004). Opinia publiczna. In: B. Szmulik, M. Żmigrodzki (eds.). Wprowadzenie do nauki o państwie i polityce, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
 • Karpowicz, E., Osiecka, E. (1996). Polityka zagraniczna w sondażach opinii publicznej. Informacja nr 408, BSiE. Retrieved from: http://biurose.sejm.gov.pl/teksty_pdf_96/i-408.pdf (20 X 2015).
 • Kennan, G. (1951). American Diplomacy 1900 – 1950. Chicago: The University of Chicago Press.
 • Knecht, T., Weatherford, M. (2006). Public Opinion and Foreign Policy: The Stages of Presidential Decision Making. International Studies Quarterly, 50 (3), pp. 705 – 727.
 • Lasoń, M. (2010). Polska misja w Iraku. Użycie sił zbrojnych jako środka polityki zagranicznej Rzeczypospolitej Polskiej na przykładzie interwencji w Iraku 2003 – 2008. Kraków: Wydawnictwo Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego.
 • Lepa, A. (2011). Opinia publiczna, media i zasady etyki. Paedagogia Christiana, nr 27 (1).
 • Maj, Cz. (1999). Opinia publiczna, Encyklopedia politologii. In: Vol. 1. Teoria polityki. Kraków: Zakamycze.
 • Mearsheimer, J.J. (2002). Liberal Talk, Realist Thinking. University of Chicago Magazine, 94 (3).
 • Młyniec, E., Opinia publiczna. In: A.W. Jabłoński, L. Sobkowiak (eds.). Studia z teorii polityki. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • Morganthau, H. (2010). Polityka miedzy narodami. Walka o potęgę i pokój. Warszawa: Difin.
 • Opinia publiczna (1999). In: W. Sokół, M. Żmigrodzki (eds.). Encyklopedia politologii. Vol. 1. Kraków: Zakamycze.
 • Page, B.I., Shapiro, R. The Rational Public: Fifty Years of Trends in American Policy. Chicago 1992: The University of Chicago Press.
 • Podgórzańska, R. (2013). Polityka zagraniczna Polski w wobec obszaru pojugosłowiańskiego. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Risse-Kappen T. (1991). Public Opinion, Domestic Structure and Foreign Policy in Liberal Democracies. World Politics, 43 (4).
 • Robinson, P. (2012). The role of media and public opinion. In: S. Smith, A. Hadfield, T. Dunne (eds.), Foreign Policy. Theories, actors, cases. Oxford: Oxford University Press.
 • Wang, J. (2013). Interaction of Media, Public Opinion and Foreign Policy in China: A Case Study of Nanjing-Nagoya Relation Suspension. Retrieved from: http://www.mapor.org/confdocs/absandpaps/2012/2012_papers/4M2_Wang_paper.pdf (20 X 2015).
 • White, B. (2004). Foreign Policy Analysis and the New Europe. In: W. Carlsnaes, H. Sjursen, B. White (eds.). Contemporary European Foreign Policy. London: Thousand Oaks.
 • Zakaria F. (2002). Freedom vs. security. Newsweek, Retrieved from: http://www.newsweek.com/freedom-vs-security-147287 (20 X 2015).
 • Zaller, J. (1994). Positive constructs of public opinion. Critical Studies in Mass Communication, 11.
 • Zaller, J. (1994). Elite leadership of mass opinion: new evidence from the Gulf War. In: L.W. Bennett, D.L. Paletz (eds.). Taken by Storm: The Media, Public Opinion and U.S. Foreign Policy in the Gulf War, Chicago: The University Chicago Press.
 • Zięba R. (2007). Paradoksy polityki zagranicznej Polski w okresie transformacji. In: M. Karwat (ed.). Paradoksy polityki, Warszawa: Dom Wydawniczy ELIPSA.
 • Ziółkowski J. (2012). Opinia publiczna jako obiekt zainteresowania propagandy politycznej. Studia Politologiczne, 25.

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart