Author: Ewelina Cała-Wacinkiewicz
Institution: University of Szczecin
Year of publication: 2013
Source: Show
Pages: 11-28
DOI Address: https://doi.org/10.15804/rop201301
PDF: rop/2013/rop201301.pdf

The actions indicated above and taken by the United Nations and the European Union (in spite of their different international law status) argue that objectives attributed to international organisations are not only postulates, but a basis for actions taken specifically, both in the legal and actual dimension. Therefore, the main research objective adopted for this study was to bring them closer, with particular emphasis on the UN and the EU joint actions for international security. Due to the complexity and multifaceted nature of the discussed subject matter of these considerations, they will be confined to the T-306/01 Ahmed Ali Yusuf and Al Barakaat International Foundation case recognized by the EU Court of First Instance. In there, as in a lens, interrelationships between the international organisations in questions are concentrated; and not only in terms of international cooperation, but, more importantly, in terms of the principle of the primacy of the United Nations law over other legal regimes.

REFERENCES:

  • Cała-Wacinkiewicz E., Efektywny multilateralizm jako dowód jedności prawa międzynarodowego – rozważania w kontekście prawa Unii Europejskiej, in: J. Menkes (Ed.), Prawo międzynarodowe. Księga pamiątkowa prof. Renaty Szafarz, Warszawa 2007.
  • Ciechanowski G., Międzynarodowe bezpieczeństwo, in: E. Cała-Wacinkiewicz, R. Podgórzańska, D. Wacinkiewicz (Eds.), Encyklopedia zagadnień międzynarodowych, Warszawa 2011.
  • Czapliński Wł., Kilka uwag o sądowej ochronie praw jednostek przed decyzjami Rady Bezpieczeństwa ONZ, in: J. Menkes (Ed.), Prawo międzynarodowe. Księga pamiątkowa prof. Renaty Szafarz, Warszawa 2007.
  • Kowalski M., Prawo do samoobrony jako środek zwalczania terroryzmu międzynarodowego, Warszawa 2013.
  • Malendowski W., Pokój i bezpieczeństwo międzynarodowe, in: W. Malendowski and Cz. Mojsiewicz (Eds.), Stosunki międzynarodowe, Wrocław 2000.
  • Malendowski Wł., Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, in: W. Malendowski& Cz. Mojsiewicz (Eds.), Stosunki międzynarodowe, Wrocław 2000.
  • Przyborowska-Klimczak A., Pyć D. (Eds.), Leksykon prawa między narodowego publicznego, Warszawa 2012.

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart