Author: Rafał Kopeć
Institution: Pedagogical University in Krakow
Year of publication: 2013
Source: Show
Pages: 105-125
DOI Address: https://doi.org/10.15804/rop201306
PDF: rop/2013/rop201306.pdf

The prospect of weapons of mass destruction (WMD) terrorism poses a danger for contemporary societies. However, the incidents related to an application of weapons of mass destruction (that is, nuclear, chemical, biological and radiological weapons) by non-state actors are relatively rare. The aim of the paper is to present recent incidents and to estimate the threat from particular types of WMD. The author focuses both on the question of motivation to undertake these operations and on the problem of technological capabilities. To sum up, the risk of a massive WMD terrorist attack should be perceived as quite moderate due to the technological barrier, but selective attacks carry a greater potential risk because of their higher probability and significant psychological effect.

REFERENCES:

 • Another Infiltration Reported at Soyth African Atomic Site, The Nuclear Threat Initiative, available at: http://www.nti.org/gsn/article/new-infiltration-reported-south-africanatomic-plant/, (accessed 29.10.2012).
 • Bell K., Gray Ch.H., Mentor S., Understanding Postmodern Terrorism, in: Cummings B.L. (Ed.), Beyond the Campaign: the Future of Countering Terrorism, Council for Emerging National Security Affairs, New York 2004.
 • Bógdał-Brzezińska A., Porządek międzynarodowy w perspektywie badań angielskiej szkoły stosunków międzynarodowych, in: Kuźniar R. (Ed.), Porządek międzynarodowy u progu XXI wieku. Wizje – koncepcje – paradygmaty, Warszawa 2005.
 • Bridging the Gap Between Nuclear Dangers & a Safe, Sustainable Future, Committee to Bridge the GAP, available at: http://www.committeetobridgethegap.org/beamhenge.html, (accessed 25.08.2012).
 • Cameron G., Nuclear Terrorism: A Threat Assessment for the 21st Century, Macmillan Press Ltd, London 1999.
 • Carus W.S., Bioterrorism and Biocrimes: The Illicit Use of Biological Agents Since 1900, National Defense University, Center for Nonproliferation Research, Washington 2001.
 • Carus W.S., Bioterrorism and Biocrimes: The Illicit Use of Biological Agents Since 1900, Fredonia Books, Amsterdam 2002.
 • Croddy E., Perez-Armendariz C., Hart J., Broń chemiczna i biologiczna – raport dla obywatela, Warszawa 2003.
 • Gawliczek P., Terroryzm z wykorzystaniem broni masowego rażenia (megaterroryzm) jako zagrożenie asymetryczne. Formy przeciwdziałania, Warszawa 2007.
 • Holt M., Andrews A., Nuclear Power Plants Security and Vulnerabilities, CRS Report for Congress, Congressional Research Service, Washington 2009.
 • Holt M., Andrews A., Nuclear Power Plants: Vulnerability to Terrorist Attack, CRS Report for Congress, Congressional Research Service, Washington 2007.
 • International Contributions to the War Against Terrorism, Department of Defense, available at: http://www.defense.gov/news/Jun2002/d20020607contributions.pdf, (accessed 28.03.2012)
 • Kamieński Ł., Technologia i wojna przyszłości. Wokół nuklearnej i informacyjnej rewolucji w sprawach wojskowych, Krakow 2009.
 • Kastner J., Food and agriculture security: an historical, multidisciplinary approach, ABCCLIO, Santa Barbara 2011.
 • Kęciek K., Kto wysyłał wąglika?, “Przegląd”, available at: http://www.przeglad-tygodnik.pl/pl/artykul/kto-wysylal-waglika, (accessed 14.03.2012).
 • Kloske M., Możliwość zastosowania broni masowego rażenia przez organizacje terrorystyczne, “Myśl Wojskowa” 2006, No. 1.
 • Kubowski J., Broń jądrowa. Fizyka, budowa, działanie, skutki, historia, Warszawa 2008.
 • Langbein K., Skalnik Ch., Smolek I., Bioterroryzm, Warszawa 2003.
 • Laquer W., Postmodern Terrorism: New Rules for an Old Game, “Foreign Affairs”, 1996, Vol. 75, No. 4.
 • Leitenberg M., The Experience of the Japanese Aum Shinrikyo Group and Biological Agents, Center for International and Security Studies, University of Maryland, http://www.fas.org/bwc/papers/aumpap.htm, (accessed 14.03.2012).
 • Michailiuk B., Broń biologiczna, Warszawa 2004.
 • Münkler H., Wojny naszych czasów, Krakow 2004.
 • Nye jr. J.S., Soft Power. Jak osiągnąć sukces w polityce światowej, Warszawa 2007.
 • Pawłowski J., Broń masowego rażenia orężem terroryzmu, Warszawa 2004.
 • Pawłowski J., System przeciwdziałania rozprzestrzenianiu broni masowego rażenia, Warszawa 2008.
 • Pietrzak W.B., Terror atomowy – czy tylko kwestia czasu?, “Raport – Wojsko Technika Obronność’ 2004, No. 2. The Davy Crockett, http://www.brookings.edu/projects/archive/nucweapons/davyc.aspx, (accessed 15.04.2012).
 • Witczak M., Kot B., Ocena możliwości użycia broni masowego rażenia w przyszłych konfl iktach zbrojnych i wynikające z niej zagrożenie dla terytorium Polski, “Myśl Wojskowa” 2005, No. 6.
 • Zenko M., „A Nuclear Site Is Breached” – South African Attack Should Sound Alarms, Belfer Centers for Science and International Affairs, http://belfercenter.hks.harvard.edu/publication/17791/nuclear_site_is_breached.html, (accessed 29.10.2012).

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart