„Allah nie zesłał żadnej choroby, jak tylko z lekarstwem, a więc leczcie się” – o historii medycyny świata islamu na przełomie VII–XIII wieku

Author: Agnieszka Banaś
Institution: Uniwersytet Opolski, Polska
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9095-0883
Year of publication: 2023
Source: Show
Pages: 135-150
DOI Address: https://doi.org/10.15804/so2023109
PDF: so/25/so2509.pdf

“Allah Has Not Sent Any Disease but with Medicine, so Heal Yourself” – About the History of Medicine in the Islamic World at the Turn of the 7th–13th Centuries

This article concerns the medicine of the Arab world during its heyday from the Prophet Muhammad to the beginning of the 13th century and the emergence of European research centers. During the golden age of Islam, the medicine of this period developed rapidly. At that time, many therapies and drugs were created, used in a slightly changed form to this day. Without them, there would not be many discoveries in diseases, epidemics, surgeries, anatomy, dietetics, ophthalmology, or therapies. The article aims to show a cross-sectional division of medicine in the Islamic world from the 7th to the 13th century, outlining the most important achievements in this field.

«Аллах ниспослал ни одной болезни, кроме как с лекарством, так что исцели себя сам» – об истории медицины в исламском мире на рубеже VII–XIII вв.

В данной статье рассматривается медицина арабского мира в период ее расцвета от пророка Мухаммеда до начала XIII века и появление европейских исследовательских центров. В золотой век ислама медицина этого периода быстро развивалась. В то время было создано множество терапий и препаратов, применяемых в несколько измененном виде и по сей день. Без них не было бы многих открытий в области болезней, эпидемий, хирургии, анатомии, диетологии, офтальмологии или терапии. В статье ставится задача показать поперечное разделение медицины в исламском мире с VII по XIII век, обозначив наиболее важные достижения в этой области.

REFERENCES:

 • Aberth J., Spektakle masowej śmierci. Plagi, zarazy, epidemie, tłum. L. Karnas, Warszawa 2012.
 • Słownik encyklopedyczny, red. M.M. Dziekan, Warszawa 2001.
 • Belofsky N., Jak dawniej leczono czyli plomby z mchu i inne historie, tłum. G. Siwek, Warszawa 2014.
 • Bogusławski S., Chojna W, Mała encyklopedia medycyny, Warszawa 1979.
 • Brzeziński T., Historia medycyny, Warszawa 1988.
 • Choroby zakaźne i inwazyjne. Podręcznik dla studentów medycyny, red. B. Kassura, Warszawa 1974.
 • Danecki J., Arabowie, Warszawa 2001.
 • Danecki J., Kultura islamu. Słownik, Warszawa 1997.
 • Dziekan M.M., Dzieje kultury arabskiej, Warszawa 2008.
 • Dziekan M.M., Dzieje medycyny arabskiej, Warszawa 2008.
 • Friedman M., Friendland G.W., Krótka historia medycyny, tłum. M. Kowalczyk, Warszawa 2022.
 • Gajda Z., Historia medycyny dla każdego, Warszawa 2021.
 • Hitti P.K., Dzieje Arabów, tłum. W. Dembski, M. Skuratowicz, E. Szymański, Warszawa 1969.
 • Kawałko M.J., Historie ziołowe, Lublin 1986.
 • Kay A., Bardzo niesamowita medycyna. Przerażająco prawdziwa historia grzebania w ludzkim ciele, tłum. K. Dudzik, Kraków 2022.
 • Khan G.M, Islam, tłum. J. Bielawski, Warszawa 1989.
 • Koran, tłum. J. Bielawski, Warszawa 1986.
 • Lipoński W., Dzieje kultury europejskiej, Warszawa 2020.
 • Mały słownik kultury świata arabskiego, red. J. Bielawski, Warszawa 1971.
 • Michalik M.B., Kronika medycyny, Warszawa 1994.
 • Pollak K., Uczniowie Hipokratesa, Warszawa 1970.
 • Rashed R., Morelon R., Historia nauki arabskiej. Technika, alchemia, nauki przyrodnicze i medycyna, tłum. J. Kozłowska, K. Pachniak, Warszawa 2005.
 • Rembieleński L.R., Kuźnicka B., Historia farmacji, Warszawa 1987.
 • Scarabel A., Islam, Kraków 2003.
 • Seyda B., Dzieje medycyny w zarysie, Warszawa 1977.
 • Supady J., Medycyna w czasach antycznych i średniowiecznych, Tarnów 2020.
 • Szumowski W., Historia medycyny, Warszawa 1961.
 • Thoruschka M., Thoruschka U., Islam. Mały słownik, Warszawa 1995.
 • Weinfeld S., Awicenna, Warszawa 1985.

medicine Islamic Arabs Avicenna

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart