Turismo sostenible: La Intervención Administrativa del sector turistico en defensa del Dominio Público Marítimo Terrestre

Author: Maria Lidón Lara Ortiz
Institution: Universitat Jaume I
Year of publication: 2016
Source: Show
Pages: 50-61
DOI Address: https://doi.org/10.15804/tpn2016.2.03
PDF: tpn/11/TPN2016203.pdf

Coasts have always been a subject of intense protection and have been considered as a collective good of particular value for the humans. In Spain, given the State ownership thereof and its configuration as a public domain good, its legal regime lead us to consider the littoral lands as an inalienable, unseizable, and imprescriptible property. Its traditional protection has carried as well, a considerable amount of prohibitions and limitations on its use. But, nowadays, administrative intervention has focused its attention in some economic sectors as the tourist one in order to limit its development to suit it in an environmental protection politic that is needed to balance the littoral preservation with the exploitation of one of the most important economic sectors in Spain, as it is the tourist one. This work aims to show an outlook of the current regulation of the coasts as the scope in which the tourist sector development has to suit.

Wybrzeże morskie od dość dawna stanowi przedmiot dość intensywnej ochrony jako dobro wspólne o szczególnym znaczeniu dla ludzkości. W Hiszpanii uznaje się bowiem brzeg morski jako dobro publiczne, stąd system prawa hiszpańskiego uważa wybrzeże jako niezbywalne dobro. Tradycyjna ochrona wybrzeża ograniczała się do wprowadzania zakazów lub ograniczeń w sferze korzystania z niego. Współczesne działania administracji skierowane są na regulację niektórych sektorów ekonomii, w tym sektora turystycznego. Wprowadza się daleko idące ograniczenia do korzystania z niego. Dąży się tym samym do zrównoważenia stopnia rozwoju środowiska do zapotrzebowania na jego odwiedzanie przez turystów. Turystyka w Hiszpanii jest jedną z podstawowych gałęzi ekonomii hiszpańskiej. Z tego też powodu rząd Hiszpanii dąży do wdrożenia w całej rozciągłości polityki zrównoważonego rozwoju. Celem pracy jest ukazanie perspektywy hiszpańskich regulacji prawnych dotyczących wybrzeża morskiego.

konserwacja wybrzeża interwencja administracyjna sektor turystyki zrównoważona turystyka littoral preservation administrative intervention tourist sector coasts regime Sustainable tourism rozwój development

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart