Graduated Response – a Comprehensive Solution in the War Against Online Piracy?

Author: Michał Czerniawski
Institution: Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS w Warszawie
Year of publication: 2016
Source: Show
Pages: 164-185
DOI Address: https://doi.org/10.15804/tpn2016.2.09
PDF: tpn/11/TPN2016209.pdf

Escalation of online copyright infringements resulted in a worldwide shift in laws aimed at fighting illegal file sharing on the Internet. A new model of cooperation between copyright holders and Internet Service Providers was created. This cooperation is called the graduated response. In its most restrictive version this system allows suspension or even termination of the Internet service provided to the ISP’s subscriber who infringed copyrights. Copyright holders definitely need a tool that will help in protecting their interests. In this paper I analyze graduated response system in order to demonstrate its advantages and weaknesses. I conclude that legislators around the world should consider alternative solutions to the issue of online piracy such as the notice-and-slowdown and the notice-and-notice approach. I prove that intellectual property might and should be protected online in an effective manner which respects subscribers’ rights and freedoms, in particular the right to access to the Internet.

Nasilenie się zjawiska naruszeń praw autorskich w Internecie przyczyniło się do powstania całkowicie nowych rozwiązań mających na celu walkę z nielegalną wymianą treści online. Powstał nowy model współpracy podmiotów uprawnionych z tytułu praw autorskich z dostawcami usług internetowych – tzw. graduated response. W jego najbardziej restrykcyjnej wersji dopuszcza on zawieszenie albo odcięcie usługi dostępu do Internetu naruszycielowi. Bezsprzecznie, podmiotom uprawnionym z tytułu praw autorskich potrzebne są narzędzia ochrony tych praw. W niniejszym artykule analizuję koncepcję graduated response wskazując jej zalety i wady oraz stwierdzając że warte rozwagi są rozwiązania alternatywne: notyfikacja-i-spowolnienie (notice-and-slowdown) oraz notyfikacja-i-notyfikacja (notice-and-notice). Poza wszelką wątpliwością własność intelektualna powinna być chroniona w Internecie. Powinno to się odbywać w sposób efektywny i jednocześnie z poszanowaniem praw i wolności usługobiorców, w szczególności ich prawa dostępu do Internetu.

copyright law Copyright Law Protection Internet Services prawo autorskie ochrona praw autorskich usługi internetowe

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart