Themis Polska Nova (14)

Author: Jacek Sobczak – redaktor naczelny
Institution: Uniwersytet SWPS
Year of publication: 2018
Source: Show
Pages: 251
DOI Address: https://doi.org/10.15804/tpn2018.2
PDF: tpn/Themis2018_14.pdf

Spis treści

 • Jacek Sobczak Poczucie tożsamości narodowej jako wartość konstytucyjna (strona 5)
 • Małgorzata Szwejkowska Il regime disciplinare nell’ambito carcerario polacco (strona 64)
 • Lech Jaworski Rejestracja dzienników i czasopism w świetle prawa prasowego (strona 73)
 • Maria Gołda-Sobczak, Witold Sobczak Problem definicji terroryzmu (strona 92)
 • Marcin Imszenik Pranie pieniędzy. Analiza procederu oraz systemu zapobiegania w ujęciu krajowym i międzynarodowym (strona 120)
 • Sylwia Kawalec Przesłanka naruszenia interesu prawnego w przypadku wniesienia skargi na uchwałę dotyczącą opłaty miejscowej (strona 137)
 • Katarzyna Wierzbicka Uprawnienia obrońcy w procesie karnym – wybrane zagadnienia (strona 152)
 • Talgat Jaissanbayev Sądownictwo i prawo karne w pierwszym pięcioleciu władzy radzieckiej 1917–1922 (strona 166)
 • Sławomir Kursa Tempus et locus otwarcia testamentu w prawie rzymskim (strona 182)
 • Bartosz Hordecki Miejsce ideologii oficjalnej narodnost’ w przestrzeni rosyjskiej myśli społeczno-politycznej lat 30. oraz 40. XIX stulecia (strona 196)
 • Emil Smardz Zasada domniemania niewinności a dziennikarska sprawozdawczość sądowa (strona 215)
 • Paulina Kosior Dostęp do protokołów z rozpraw sądowych w postępowaniu cywilnym w systemie portalu informacyjnego sądów apelacji warszawskiej (strona 238)

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart