Themis Polska Nova (13)

Author: Jacek Sobczak – redaktor naczelny
Institution: Uniwersytet SWPS
Year of publication: 2018
Source: Show
Pages: 265
DOI Address: https://doi.org/10.15804/tpn2018.1
PDF: tpn/Themis2018_13.pdf

Spis treści

 • Witold Wołodkiewicz Studenckie poradnictwo prawne – sięganie do antycznych wzorów nauczania prawa (strona 5)
 • Elżbieta Zębek Legal protection of waters in the context of human rights (strona 14)
 • Marek Porzeżyński Twórczość i autorstwo w dobie sztucznej inteligencji. Wyzwania stojące przed prawem własności intelektualnej (strona 25)
 • Maria Gołda-Sobczak Ochrona korespondencji w systemie prawa polskiego – perspektywa ustrojowa (strona 45)
 • Agnieszka Fiutak Przestępstwo udaremnienia egzekucji (art. 300 § 2 k.k.) a odpowiedzialność karna lekarza – studium przypadku (strona 69)
 • Maria Zrałek, Maciej Borski Wspomaganie niezależnego życia i włączanie w społeczeństwo osób z niepełnosprawnościami w praktyce – kilka uwag na tle wdrażania Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych (strona 81)
 • Witold Sobczak Bezpieczeństwo środowiska w perspektywie Decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie siódmego unijnego programu działań w zakresie środowiska (strona 107)
 • Paweł Janicki Czym jest film – definicja w prawie polskim i szwedzkim (strona 148)
 • Bartosz Kowalski Faktura VAT w świetle ustawy o VAT a regulacje prawnokarne (strona 157)
 • Szymon Stach System Elektronicznych Ksiąg Wieczystych, a cyberataki. Zagrożenia i możliwe skutki (strona 172)
 • Rafał Chmiel Wybrane zagadnienia prawne związane z umowami ubezpieczenia na życie z funduszem kapitałowym (tzw. polisolokaty) (strona 186)
 • Justyna Poliszak Lex Aquilia źródłem współczesnej odpowiedzialności za czyny niedozwolone (strona 197)
 • Piotr F. Piesiewicz Glosa aprobująca do uchwały Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 15 marca 2018 r., III CZP 105/17 dotycząca wynagrodzenia przewidzianego w art. 70 ust. 21 pkt 3 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych za korzystanie z utworów audiowizualnych (strona 229)
 • Anna Machałek Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 20 października 2016 r. (III KK 127/16) (strona 249)

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart