Themis Polska Nova (12)

Author: Jacek Sobczak – redaktor naczelny
Institution: Uniwersytet SWPS
Year of publication: 2017
Source: Show
Pages: 272
DOI Address: https://doi.org/10.15804/tpn2017.1
PDF: tpn/Themis2017_12.pdf

Spis treści

 • Hubert Izdebski Ustawa z dnia 13 lipca 1939 r. o znoszeniu ordynacji rodowych i niektóre związane z nią aktualne problemy prawne (strona 5)
 • Anna Musiała Czy każdy twórca tworzy dzieło? (Rozważania prawne w zakresie podstawy prawnej dla świadczenia pracy twórczej) (strona 19)
 • Jacek Sobczak Meandry nowelizacji przepisów dotyczących przestępstwa niealimentacji (strona 30)
 • Wiesław Wacławczyk „Brutalizacja wypowiedzi politycznej w Europie”? Uwagi nad wyrokiem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Ziembiński przeciwko Polsce (2), 2016 (strona 49)
 • Marek Porzeżyński Odpowiedzialność za umieszczenie odesłań w Internecie w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (strona 64)
 • Joanna Buchalska Star Athletica v. Varsity Brands – nowe wyzwanie dla fashion law (strona 86)
 • Michał Urbańczyk Między epokami. Idea wolności w myśli Hugo Grocjusza (strona 101)
 • Bartosz Hordecki Wymiar antropologii filozoficznej w liberalnych ujęciach teorii racjonalnego wyboru (strona 125)
 • Artur Ogurek Rzecznicy patentowi – pozycja w systemie ochrony prawa autorskiego pierwszych lat Polski Ludowej (strona 158)
 • Wojciech Szczepan Staszewski Międzynarodowa współpraca bibliotek w świetle traktatów o przyjaźni zawartych przez Polskę po 1989 r. (strona 177)
 • Tomasz Olszówka Majątkowe prawa autorskie jako prawa majątkowe inne niż własność (strona 192)
 • Monika Antonowicz Kosmiczne programy badawczo-rozwojowe UE (strona 202)
 • Jakub Cywiński Mniejszości muzułmańskie w Chińskiej Republice Ludowej (strona 228)
 • Zuzanna Miazga Znaczenie opinii biegłego z zakresu informatyki w postępowaniu cywilnym (strona 245)
 • Jeremi Mazany Łukasz Goździaszek, Cywilnoprawne granice swobody wypowiedzi w Internecie Wydawnictwo C.H. BECK, Warszawa 2015, wydanie pierwsze, ss. 111 (strona 263)
 • Witold Sobczak Andżelika Kuźnar, Międzynarodowy handel produktami wiedzy, Oficyna Wydawnicza GDH, Warszawa 2017, ss. 367 (strona 269)

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart