Themis Polska Nova (11)

Author: Jacek Sobczak – redaktor naczelny
Institution: Uniwersytet SWPS
Year of publication: 2016
Source: Show
Pages: 288
DOI Address: https://doi.org/10.15804/tpn2016.2
PDF: tpn/Themis2016_11.pdf

Spis treści

 • Mateusz Maria Bieczyński „Piękno nie służy sztuce” – o nieprzydatności kryterium estetycznego dla prawnej oceny dzieł sztuki (strona 5)
 • Bogdan Grzeloński Rafała Lemkina autobiografia (strona 33)
 • Maria Lidón, Lara Ortiz Turismo sostenible: La Intervención Administrativa del sector turistico en defensa del Dominio Público Marítimo Terrestre (strona 50)
 • Jacek Sobczak Myśl polityczna Wincentego Lutosławskiego (strona 62)
 • Ryszard Czerniawski Kolegialny zarząd spółki akcyjnej: członkowie równi i równiejsi? (strona 104)
 • Piotr Jóźwiak, Piotr Herbowski Wykorzystanie metod badawczych socjologii prawa przy rozważaniach nad istotą odpowiedzialności dyscyplinarnej (strona 114)
 • Katarzyna Chałubińska-Jentkiewicz Otwartość zasobów jako zadanie administracji publicznej – zagadnienia definicyjne (strona 134)
 • Paulina Kwiatkowska-Serafin Czy istnieją granice dozwolonej krytyki. O relacji kontratypu określonego w art. 41 ustawy – prawo prasowe z kontratypem zapisanym w art. 213 k.k. (strona 152)
 • Michał Czerniawski Graduated Response – a Comprehensive Solution in the War Against Online Piracy? (strona 164)
 • Marta Szuniewicz-Stępień Zasady postępowania z dziećmi pozbawionymi opieki w procedurach azylowych – kilka uwag na tle zalecanego standardu międzynarodowego (strona 186)
 • Ryszarda Stasiak Instytucja notariatu w prawie szwedzkim (strona 219)
 • Wilińska-Zelek „Handlowe” i „niehandlowe” aspekty prawa autorskiego – konsekwencje problemów wyznaczania linii demarkacyjnej (strona 232)
 • Jakub Cywiński Utwór audiowizualny w orzecznictwie (strona 248)
 • Marta Lorczyk Gender mainstreaming jako polityka gospodarcza Unii Europejskiej (strona 266)
 • Witold Sobczak Stadtmüller, J. Sadłocha, M. Różycki. M. Głowacka (red.), Nagroda Nobla a kontrowersje związane z wyborem jej laureatów, Oficyna Wydawnicza Arboretum, Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2015, ss. 203 (strona 286)

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart