Themis Polska Nova (10)

Author: Jacek Sobczak – redaktor naczelny
Institution: Uniwersytet SWPS
Year of publication: 2016
Source: Show
Pages: 283
DOI Address: https://doi.org/10.15804/tpn2016.1
PDF: tpn/Themis2016_10.pdf

Spis treści

 • Jacek Sobczak Biblioteki w polskim systemie prawnym (strona 5)
 • Marek Kulik Prawnokarna ochrona wolności w wybranych państwach europejskich w ujęciu porównawczym, cz. II. (strona 24)
 • Bogdan Grzeloński Ambasador Stalina w Londynie 1932–1942 i jego dziennik (strona 49)
 • Monika Kwiecień-Miland Formy konsolidacji uczelni niepublicznych w Prawie o szkolnictwie wyższym (strona 90)
 • Dorota Michalska-Sieniawska Zasady postępowania w praktyce lekarskiej (strona 105)
 • Bronisław Sitek Damnum futurum (damnum infectum) – future damage. Comparative law study (strona 116)
 • Magdalena Sitek Prawne ramy ochrony zdrowia i dobrobytu mieszkańców Unii Europejskiej (strona 131)
 • Carmen Lazaro Guillamón Sobre la revelancia del Deprecho Romano Y Del Metodo de sus Jurisprudentes prawa la formacion integral de los juristas en el siglo XXI (strona 146)
 • Joanna Misztal-Konecka Ecological and Non-ecological Advertising (Modern and Historical Legal Aspects) (strona 152)
 • Małgorzata Szwejkowska, Wojciech Truszkowski, Elżbieta Zębek Criminal law provisions that guarantee the food safety in Poland, including the European Union’s regulations (strona 173)
 • Robert Kaczmarczyk Realizacja przez gminy zadań w zakresie ochrony zdrowia – tworzenie programów polityki zdrowotnej (strona 183)
 • Jędrzej Skrzypczak Ochrona tytułu prasowego (strona 197)
 • Paweł Trojanek Wyłudzenia VAT w Unii Europejskiej (strona 211)
 • Witold Sobczak, Alena Brinko Zakaz dyskryminacji. Aspekty prawne i społeczne w Federacji Rosyjskiej (strona 222)
 • Tomasz Olszówka Organizacje Zbiorowego Zarządzania Prawami Autorskimi w Polsce ....... 254)
 • Jeremi Mazany Cywilnoprawne granice swobody wypowiedzi w Internecie, Łukasz Goździaszek, Wydawnictwo C.H. Beck Warszawa 2015 (strona 278)

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart