Themis Polska Nova (9)

Author: Jacek Sobczak – redaktor naczelny
Institution: Uniwersytet SWPS
Year of publication: 2015
Source: Show
Pages: 262
DOI Address: https://doi.org/10.15804/tpn2015.2
PDF: tpn/Themis2015_9.pdf

Spis treści

 • Marek Piechowiak Plato and the Universality of Dignity (strona 5)
 • Marek Kulik Prawnokarna ochrona wolności w wybranych państwach europejskich w ujęciu porównawczym, cz. I. (strona 26)
 • Jacek Sobczak Przestępstwa z ustawy prawo prasowe (strona 57)
 • Bogdan Grzeloński Niedoceniona Komisja Narodów Zjednoczonych (strona 92)
 • Laurence Weinbaum W cieniu zagłady i „czarnej ziemi”: Henryk Strasman, Ambasador A.J. Biddle a podziemna organizacja palestyńska, Irgun Cwai Leumi (strona 106)
 • Katarzyna Chałubińska-Jentkiewicz Media elektroniczne w warunkach zagrożeń bezpieczeństwa i porządku publicznego (strona 115)
 • Sławomir Kursa Charakter prawny testamentu na rzecz kościołów lub dzieł pobożnych (strona 139)
 • Dariusz Jagiełło Dowód z „opinii prywatnej” w świetle procedury cywilnej oraz karnej (strona 153)
 • Piotr Jóźwiak Przyczynek do badań nad genezą i rozwojem odpowiedzialności dyscyplinarnej (strona 165)
 • Monika Kwiecień-Miland Utworzenie uczelni niepublicznej w prawie o szkolnictwie wyższym (strona 180)
 • Sylwia Wełyczko Zniesławienie na Facebooku (strona 192)
 • Monika Osmańska Rola organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi w regulacjach prawnych dotyczących utworów osieroconych (strona 216)
 • Robert Kaczmarczyk Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 6 lutego 2015 r. (strona 243)
 • Robert Rynkun-Werner Glosa do Uchwały SN z 30.09.2014 r., I KZP 15/14 (strona 256)

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart