Themis Polska Nova (7)

Author: Jacek Sobczak – redaktor naczelny
Institution: Uniwersytet SWPS
Year of publication: 2014
Source: Show
Pages: 236
DOI Address: https://doi.org/10.15804/tpn2014.2
PDF: tpn/Themis2014_7.pdf

Spis treści

 • Witold Wołodkiewicz Wolność do religii czy wolność od religii (strona 5)
 • Agnieszka Góra-Błaszczykowska Wszczęcie procesu cywilnego przez prokuratora (kilka uwag de lege ferenda i de lege lata) (strona 14)
 • Jacek Sobczak Ograniczenie zasady działania sądu z urzędu i jego wpływ na wyrokowanie (strona 27)
 • Katarzyna Chałubińska-Jętkiewicz Status prawny agencji reklamowej w ustawodawstwie polskim (strona 44)
 • Tomasz Strugalski Studium przypadku odpowiedzialności z art. 430 k.c. za wypadek w sporcie (strona 64)
 • Vytautas Dumbliauskas, Adas Jakubauskas Relacje między politykami a biurokratami: W. Wilson, M. Weber, J. Schumpeter (strona 80)
 • Bartosz Hordecki Główne idee narodnictwa i anarchizmu rosyjskiego w kontekście przekształceń oficjalnej ideologii carskiej doby pomikołajowskiej (strona 100)
 • Maria Gołda-Sobczak Regionalizacja w Europie. Idea, granice normatywne i ich realizacja (strona 127)
 • Inga Oleksiuk Konkurencja a ochrona autorskich dóbr intelektualnych w Unii Europejskiej. Wybrane zagadnienia na tle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości (strona 146)
 • Agnieszka Łąpieś-Rosińska Dochodzenie roszczeń związanych ze szkodą wyrządzoną wadliwą decyzją administracyjną (strona 163)
 • Agata Kleczkowska The scope of the prohibition of the use of chemical weapons in international public law (strona 180)
 • Monika Osmańska Wykorzystywanie utworów w dydaktyce w świetle ochrony autorskoprawnej. Dozwolony użytek i otwarte zasoby edukacyjne (strona 190)
 • Marek Michał Wikiński, Natalia Niedzińska Pojęcie bezczynności organu a przewlekłości organu – analiza prawna (strona 224)

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart