Themis Polska Nova (6)

Author: Jacek Sobczak – redaktor naczelny
Institution: Uniwersytet SWPS
Year of publication: 2014
Source: Show
Pages: 312
DOI Address: https://doi.org/10.15804/tpn2014.1
PDF: tpn/Themis2014_6.pdf

Spis treści

 • Bogdan Grzeloński Dyplomacja bez jutra. Stosunki Warszawa–Waszyngton w świetle Dariusza Jana Szembeka 1937–1939 (strona 7)
 • Bronisław Sitek Utilitas publica z perspektywy prawa rzymskiego i polskiego (strona 21)
 • Ewa Ferenc-Szydełko Wystawa jako przedmiot prawa autorskiego (strona 36)
 • Ryszard Chruściak Prace parlamentarne nad Ustawą z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (strona 47)
 • Jacek Sobczak „Przepisy techniczne” w systemie prawa polskiego (strona 71)
 • Dorota Sokołowska Notariusz jako wspólnik spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (strona 92)
 • Adas Jakubauskas Prasa litewska o traktacie polsko-litewskim w przededniu jego podpisania (strona 116)
 • Katarzyna Chałubińska-Jentkiewicz Programy wyspecjalizowane jako zadanie w realizacji misji publicznej nadawcy publicznego (strona 124)
 • Lech Jaworski Zakaz cenzury prewencyjnej w świetle zasady wolności słowa (strona 143)
 • Dariusz Jagiełło Wartość dowodowa oraz możliwość przesłuchania osób starszych, chorych i zaburzonych psychicznie (strona 165)
 • Maria Gołda-Sobczak Kultura polityczna a możliwość odmowy publikacji w prasie reklam i prywatnych ogłoszeń (strona 174)
 • Bartłomiej H. Toszek Pełzająca dewolucja. Problem uznania statusu prawnego mniejszości kornwalijskiej w Wielkiej Brytanii na początku XXI w. (strona 186)
 • Ryszarda Stasiak Podstawy prawne działania radia, telewizji i innych technicznych nośników przekazu w Szwecji (strona 201)
 • Anna Stasiak-Apelska System repartycji w Polsce (strona 217)
 • Ewelina Bachera, Bartosz Smółka Instytucja sądu polubownego – konkurent czy też forma pomocy dla sądownictwa powszechnego? (strona 241)
 • Jarosław Szatkowski Wszczęcie postępowania podatkowego – istota i charakter prawny (strona 256)
 • Elżbieta Delert [...] Creative Commons (CC) (strona 280)
 • Tomasz Czapiewski Sprawozdanie z konferencji naukowej „Terminal LNG w Świnoujściu a bezpieczeństwo energetyczne regionu i Polski” Szczecin, 13–14 listopada 2013 r. (strona 306)
 • Wojnicz-Smal Recenzja czasopisma naukowego: „Reality of Politics” (strona 311)

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart