Themis Polska Nova (2)

Author: Jacek Sobczak – redaktor naczelny
Institution: Uniwersytet SWPS
Year of publication: 2012
Source: Show
Pages: 419
DOI Address: https://doi.org/10.15804/tpn2012.1
PDF: tpn/Themis2012_2.pdf

Spis treści

 • Joanna Sieńczyło-Chlabicz, Zofia Zawadzka Działanie w interesie publicznym jako okoliczność wyłączająca bezprawność naruszenia przez prasę prywatności osób wykonujących działalność publiczną (strona 7)
 • Jerzy Menkes O poszerzaniu katalogu zasad ustrojowych – wartości wspólnych w prawie europejskim (strona 28)
 • Katarzyna Dudka, Bartłomiej Dobosiewicz Odszkodowanie za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie w praktyce orzeczniczej sądów powszechnych (strona 49)
 • K. AmaHдblKOBa Теоретико-правовой анализ Закона Республики Казахстан «О внесении изменения и дополнения в Конституцию Республики Казахстан» от 14 января 2012 г. на соответствие Конституции Республики Казахстан (strona 83)
 • Joanna Haberko, Dorota Ossowska Podejmowanie decyzji o sposobie pochówku (strona 96)
 • Jacek Sobczak Prawo do ochrony orientacji seksualnej. Standardy europejskie (strona 112)
 • Marek Piechowiak Godność w Karcie Praw Podstawowych Unii Europejskiej – destrukcja uniwersalnego paradygmatu ujęcia podstaw praw człowieka? (strona 126)
 • Wiesław Wacławczyk Białoruś: państwo bez narodu? (strona 147)
 • Laura Koba Świadomość praw człowieka w Polsce (strona 166)
 • Joanna Beata Banach-Gutierrez Understanding International Criminal Law: Notes on Theoretical Foundations and Judicial Practice (strona 186)
 • Dariusz Jagiełło Konfrontacja, jako czynność procesowa i kryminalistyczna (wybrane aspekty) (strona 199)
 • Marcin Menkes Gloss (Proscribed under article 43 of the Prevention of Narcotic Dependence Act of April 24th 1997) (strona 215)
 • Joanna Buchalska Internet a wolność środków społecznego przekazu (strona 224)
 • Katarzyna Chałubińska-Jentkiewicz Zasada „must carry” jako przywilej i obowiązek w warunkach wdrażania naziemnej telewizji cyfrowej (strona 240)
 • Elżbieta Zatyka Lekarska klauzula sumienia a prawo karne (strona 258)
 • Karolina Gmerek Problematyka ferowania wyroków przez autorów tekstów prasowych (strona 278)
 • Karolina Wierzba Odwołania do definicji słownikowych w orzecznictwie Sądu Najwyższego (strona 292)
 • Kamil Spryszak Zaangażowanie Narodów Zjednoczonych w proces międzynarodowego obserwowania wyborów (strona 311)
 • Justyna Pietrzkiewicz Francuska koncepcja integracji imigrantów (strona 328)
 • Lidia Powirska Unia Europejska wobec napadów pirackich i rabunkowych u wybrzeży Somalii (strona 344)
 • Paweł Kokot Socjologiczne aspekty procesu legitymizacji systemu prawa w państwie transformacji ustrojowej (strona 358)
 • Krystyna Kołodko Charakter prawny Międzynarodowego Trybunału Arbitrażowego do Spraw Sportu i zmiany w procedurze rozpoznawania sporów (strona 368)
 • Magdalena Stefańska Instytucjonalizacja międzynarodowej współpracy humanitarnej – zagadnienia podstawowe Informacje dla Autorów (strona 390)
 • Wiesław Wacławczyk Andrzej Mania, Department of State 1789–1939. Pierwsze 150 lat udziału w polityce zagranicznej USA, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2011, ss. 316 (strona 412)
 • Kalikst Nagel Breczko, Podmiotowość prawna człowieka w warunkach postępu biotechnomedycznego, Białystok 2011 (strona 416)

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart