Nr 1(1)

Themis Polska Nova (1)

Author: Jacek Sobczak – redaktor naczelny
Institution: Uniwersytet SWPS
Year of publication: 2011
Source: Show
Pages: 428
DOI Address: https://doi.org/10.15804/tpn2011.1
PDF: tpn/Themis2011_1.pdf

Spis treści

 • Teresa Gardocka, Jacek Sobczak Słowo wstępne (strona 7)
 • Bartosz Hordecki, Jacek Sobczak Trzy Themis Polskie (strona 9)
 • Jan Baszkiewicz , Henryk Olszewski O kształtowaniu się idei ustaw zasadniczych i drogach do polskiej Konstytucji marcowej z 1921 r. (strona 45)
 • Bogdan Grzeloński Śmierć Stalina. Reakcja Białego Domu (strona 55)
 • Jarosław Mikołajewicz O pojmowaniu prawa przez Trybunał Konstytucyjny (strona 87)
 • Ryszard Chruściak Konstytucjonalizacja mniejszości narodowych i etnicznych – z dyskusji nad artykułami: 35, 13 i 27 Konstytucji RP z 1997 r. (strona 102)
 • Waldemar J. Wołpiuk O niektórych semantycznych problemach pojęć z zakresu nauki, wiedzy i teorii prawa (strona 127)
 • Jarosław Sułkowski, Anna Michalak Utworzenie Sądu Najwyższego Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej – wybrane zagadnienia (strona 149)
 • Aleksandra Mężykowska Rola agenta rządowego w postępowaniach przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka – kilka uwag z perspektywy polskiej (strona 168)
 • Halina Zięba-Załucka Obowiązki obywatelskie w Rzeczypospolitej Polskiej (strona 193)
 • Teresa Gardocka Międzynarodowy Trybunał Karny a prawo polskie (strona 211)
 • Charles F. Szymanski Discrimination claims on the basis of Polish national origin under American law (strona 218)
 • Jan Baszkiewicz O cenzurze i wolności prasy. Kilka uwag historyka XVIII wieku (strona 232)
 • Maria Matey-Tyrowicz Europejskie prawo pracy – stan i refleksje na tle ewolucji
 • (1957–2010) (strona 236)
 • Jacek Sobczak Przestępstwo zniewagi (strona 260)
 • Piotr Piesiewicz Podstawowe rodzaje muzycznych umów publishingowych (muzycznych umów wydawniczych) (strona 288)
 • Joanna Taczkowska Normy kierunkowe w prawie prasowym. Rodzaje, zakres, skutki prawne i faktyczne (strona 306)
 • Lech Jaworski Dziennikarska twórczość pracownicza (strona 327)
 • Tadeusz Kononiuk Ethos, Pathos i Logos „czwartej władzy” (strona 347)
 • Joanna Haberko Ustalenie ojcostwa wobec braku obcowania płciowego w świetle znowelizowanych przepisów kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (strona 358)
 • Ryszard Czerniawski Akcjonariusz w postępowaniach restrukturyzacyjnych (strona 373)
 • Marlena Wach Własność intelektualna w przedsiębiorstwie (strona 392)
 • Jeremi Mazany Wojciech Sokolewicz, Prasa i Konstytucja, Wydawnictwo Wolter Kluwer Polska, Warszawa 2011, ss. 276 (strona 397)
 • Witold Sobczak Wiesław Wacławczyk, Swoboda wypowiedzi politycznej w USA do roku 1918, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2011, ss. 681 (strona 402)
 • Marlena Wach Michał Zaremba, Prawo prasowe. Ujęcie praktyczne, Centrum Doradztwa i Informacji Difin sp. z o.o., Warszawa 2007 ss. XXX (strona 405)
 • Marcin Menkes Noeys, L. Dickinson, M. Janis (eds.), International Law Stories, Thomson West, New York 2007, ss. 439. (strona 408)
 • Witold Sobczak Sprawozdanie z XX edycji Course on International Protection of Human Rights – Protection of National Minorities (strona 414)
 • Ksenia Kakareko Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji na Wydziale Prawa SWPS – Dokąd zmierza prawo medyczne i farmaceutyczne (strona 417)
 • Ksenia Kakareko Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji na Wydziale Prawa SWPS – Prawne granice wolności prasy (24 lutego 2011 r.) (strona 420)
 • Ksenia Kakareko Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Naukowej na Wydziale Prawa SWPS – Prawna ochrona dóbr kultury (27 stycznia 2011 r.) (strona 423)
 • Spis konferencji organizowanych na Wydziale Prawa SWPS w okresie 2008–2011 (strona 425)

Spis Treści

Author: The Editors
Year of publication: 2011
Source: Show
Pages: 3-6
DOI Address: -
PDF: tpn/1/TPN20111toc.pdf

Słowo wstępne

Author: Teresa Gardocka
Institution: Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie
Author: Jacek Sobczak
Institution: Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie
Year of publication: 2011
Source: Show
Pages: 7-8
DOI Address: -
PDF: tpn/1/TPN2011100.pdf

Trzy Themis Polskie

Author: Bartosz Hordecki
Institution: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Author: Jacek Sobczak
Institution: Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie
Year of publication: 2011
Source: Show
Pages: 9-44
DOI Address: https://doi.org/10.15804/tpn2011.1.01
PDF: tpn/1/TPN2011101.pdf

Continue reading

Przestępstwo zniewagi

Author: Jacek Sobczak
Institution: Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie
Year of publication: 2011
Source: Show
Pages: 260-287
DOI Address: https://doi.org/10.15804/tpn2011.1.14
PDF: tpn/1/TPN2011114.pdf

Continue reading

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart