Nr 2(3)

Themis Polska Nova (3)

Author: Jacek Sobczak – redaktor naczelny
Institution: Uniwersytet SWPS
Year of publication: 2012
Source: Show
Pages: 172
DOI Address: https://doi.org/10.15804/tpn2012.2
PDF: tpn/Themis2012_3.pdf

Spis treści

  • Witold Wołodkiewicz Vanae voces populi non sunt audiendae Opinia publiczna i jej wpływ na legislację i na wymiar sprawiedliwości (strona 5)
  • Marek Mozgawa, Magdalena Budyn-Kulik Prawnokarne i kryminologiczne aspekty zjawiska nękania (strona 15)
  • Charles F.X. Szymanski, Katarzyna Antolak Markets and politics: the regulation of the right to strike In the United States and Poland (strona 55)
  • Dariusz Jagiełło Niedozwolone działania i metody stosowane podczas czynności przesłuchania (strona 72)
  • Sławomir Kursa Przedmiot i cel querella inofficiosi testamenti (strona 81)
  • Rafał Paprzycki Jak znieważyć przedmiot czci religijnej. Rozważania na temat znamienia „znieważenia” przedmiotu czci religijnej przestępstwa obrazy uczuć religijnych – art. 196 k.k. (strona 95)
  • Ryszarda Stasiak Prawo prasowe w Szwecji (strona 110)
  • Paulina Kwiatkowska-Serafin Instytucja sprostowania i odpowiedzi po zmianach – nowy model czy kontynuacja (strona 131)
  • Anna Stasiak-Apelska Chmura obliczeniowa (cloud computing) w Europie – prawna analiza problemu (strona 145)
  • Andrzej Chodubski Michał M. Kosman, Polityka RFN wobec ZSRR/Rosji w latach 1989–2009, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2013, ss. 564 (strona 168)

Spis Treści

Author: The Editors
Year of publication: 2012
Source: Show
Pages: 3-4
DOI Address: -
PDF: tpn/3/TPN20122toc.pdf

Prawo prasowe w Szwecji

Author: Ryszarda Stasiak
Institution: Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej
Year of publication: 2012
Source: Show
Pages: 110-130
DOI Address: https://doi.org/10.15804/tpn2012.2.07
PDF: tpn/3/TPN2012207.pdf

Continue reading

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart