Nr 1(4)

Themis Polska Nova (4)

Author: Jacek Sobczak – redaktor naczelny
Institution: Uniwersytet SWPS
Year of publication: 2013
Source: Show
Pages: 241
DOI Address: https://doi.org/10.15804/tpn2013.1
PDF: tpn/Themis2013_4.pdf

Spis treści

 • Marek Piechowiak Platońskie widziadło sprawiedliwości (strona 5)
 • Jacek Sobczak Prawo do pseudonimu (strona 19)
 • Joanna Haberko Prawna dopuszczalność obecności innych osób w tym studentów medycyny przy udzielaniu pacjentowi świadczeń zdrowotnych (strona 34)
 • Vytautas Dumbliauskas Wpływ polityków na służbę cywilną: przypadek litewski (strona 49)
 • Katarzyna Chałubińska-Jentkiewicz Prawne aspekty reklamy kultury – wybrane zagadnienia (strona 64)
 • Michał Laskowski Czy odpowiedzialność dyscyplinarna jest rodzajem odpowiedzialności karnej? (strona 85)
 • Robert Rynkun Werner Tajemnica danych telekomunikacyjnych a prawo do obrony (strona 98)
 • Katarzyna Golusińska Zatrzymanie dziecka (strona 120)
 • Maurycy Zajęcki Zandvoorta model interdyscyplinarnego rozwoju programów naukowych: próba aplikacji do integracji polskich koncepcji prawa (strona 135)
 • Anna Stasiak-Apelska Cytat muzyczny w prawie polskim i zagranicznym – wybrane zagadnienia (strona 151)
 • Magdalena Stefańska Instytucjonalizacja międzynarodowej współpracy humanitarnej – zagadnienia podstawowe (strona 172)
 • Agnieszka Szpak Eksterminacja w orzecznictwie międzynarodowych trybunałów karnych (strona 194)
 • Andrii Parkheta Decision of constitutional control authorities as a source of formation of a law case in the continental Europe countries: rather-legal analysis (strona 214)
 • Mateusz Szabliński Kolizja swobody działalności artystycznej z wybranymi dobrami prawnymi chronionymi przez prawo karne (strona 234)

Spis Treści

Author: The Editors
Year of publication: 2013
Source: Show
Pages: 3-4
DOI Address: -
PDF: tpn/4/TPN20131toc.pdf

Platońskie widziadło sprawiedliwości

Author: Marek Piechowiak
Institution: Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Wydział Zamiejscowy w Poznaniu
Year of publication: 2013
Source: Show
Pages: 5-18
DOI Address: https://doi.org/10.15804/tpn2013.1.01
PDF: tpn/4/TPN2013101.pdf

Continue reading

Prawo do pseudonimu

Author: Jacek Sobczak
Institution: Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie
Year of publication: 2013
Source: Show
Pages: 19-33
DOI Address: https://doi.org/10.15804/tpn2013.1.02
PDF: tpn/4/TPN2013102.pdf

Continue reading

Zatrzymanie dziecka

Author: Katarzyna Golusińska
Institution: Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
Year of publication: 2013
Source: Show
Pages: 120-134
DOI Address: https://doi.org/10.15804/tpn2013.1.08
PDF: tpn/4/TPN2013108.pdf

Continue reading

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart